Certifiering förbättrar ekonomin

30 juni 2010 Aktiviteten i skogen är högre hos enskilda skogsägare som har certifierat sitt skogsbruk.

Och en tredjedel av de certifierade menar att ekonomin påverkas i rätt riktning. Nästan ingen tycker att certifieringen är dålig för ekonomin i skogen. Det visar en undersökning utförd av Solveig Berg Lejon och Gun Lidestav vid SLU.
Certifieringen är mest populär i södra Sverige. Inom Södra skogsägarnas område är var femte skogsägare certifierad enligt PEFC. I Norrskogs och Mellanskogs områden är det under tio procent. I Norra skogsägarnas landsände är bara var femtionde skogsägare certifierad.

Det betyder att tre av fyra certifierade skogsägare hör hemma inom Södras område. Det är också här skogsägarna menar att certifieringen är bra för ekonomin och miljön. I norr förklarar en större del av de certifierade att de har hoppat på certifieringen på grund av föreningens påverkan.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb