Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

20 februari 2020 Skogsvårdsföretagen är beroende av utländsk personal men har mycket svårt att rekrytera. Situationen förvärras av valutanackdelar och segdragen byråkrati. 

Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

Krångliga myndighetsregler, den svaga kronan, språksvårigheter och kompetensbrist är faktorer som påverkar, enligt Skogforsks intervjustudie som omfattar tio svenska skogsvårdsföretag.

Under de senaste tio åren har det blivit allt svårare att rekrytera säsongsanställd personal för plantering och röjning. Nästan all personal rekryteras från utlandet. De flesta är från EU-länder men cirka 15 procent kommer från länder utanför EU.

”En stor bidragande faktor är den svaga svenska kronan. I takt med att kronan tappat i värde mot utländska valutor, så har reallönerna inte hängt med i utvecklingen och företagen kan inte betala de löner som krävs för att rekrytera rätt personal. De som åker till Sverige och jobbar, och som tidigare tjänat bra jämfört med vad de skulle ha tjänat i sina hemländer, får nu mindre kvar i plånboken”, skriver Skogforsk.

Skogsvårdsföretagen har också märkt att både den skogliga kompetensen och förståelsen för det tunga arbete som jobbet kräver, har minskat. Konkurrens från andra branscher som erbjuder högre löner, även i övriga EU-länder, gör också att många väljer bort skogsvårdsjobben.

Myndigheternas långa handläggningstider och åtstramande regelverk, socialförsäkringsfrågan samt skattefrågor är också försvårande för att rekrytera och behålla personal.

För skogsvårdsbolagen med anställda från icke EU-länder blir det ännu krångligare. För att arbeta i Sverige måste personalen ha arbetstillstånd och lämpliga försäkringar. 

En höjning av skatten gjorde att många säsongsanställda valde att avbryta sin anställning under säsongen 2019. 

ÖKADE KOSTNADER FÖR INTRODUKTION

För skogsvårdsföretagen medför personalbristen att de måste tacka nej till jobb. Dessutom drabbas de av ökade kostnader för utbildning eftersom också personalomsättningen ökat.

Skogvårdsföretagen skulle vilja jobba med längre avtal både för att lättare kunna planera bemanningen och kunna erbjuda personalen längre arbetsperioder, till exempel under hösten och vintern. 

”Dessutom kan företagen jobba med sina mjuka värden. Att skapa trivsel och en attraktiv arbetsplats är viktigt för att behålla och kanske locka till sig fler personer år efter år”, skriver Skogforsk.

Ansökningsprocessen för arbetstillstånd och socialförsäkring måste göras enklare och snabbare för folk från icke EU-länder eftersom det främst är därifrån rekryteringarna kommer att göras.

Vidare skulle bättre förståelse, förenklade ansökningsprocesser och kortare handlägg­ningstider hos myndigheterna förbättra situationen. 

Skogforsk tror dock att rekryteringsproblemen kan sporra teknikutvecklingen för framför allt mekaniserad plantering. I dag gör personalbristen att planeringsjobben väljs bort av företagen som prioriterar röjningsuppdrag. 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb