Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Björn Svensson, SKOGENbild.
Skogsvårdsföretagen är beroende av utländsk personal men har mycket svårt att rekrytera. Situationen förvärras av valutanackdelar och segdragen byråkrati. 

Krångliga myndighetsregler, den svaga kronan, språksvårigheter och kompetensbrist är faktorer som påverkar, enligt Skogforsks intervjustudie som omfattar tio svenska skogsvårdsföretag.

Annons
Annons

Under de senaste tio åren har det blivit allt svårare att rekrytera säsongsanställd personal för plantering och röjning. Nästan all personal rekryteras från utlandet. De flesta är från EU-länder men cirka 15 procent kommer från länder utanför EU.

”En stor bidragande faktor är den svaga svenska kronan. I takt med att kronan tappat i värde mot utländska valutor, så har reallönerna inte hängt med i utvecklingen och företagen kan inte betala de löner som krävs för att rekrytera rätt personal. De som åker till Sverige och jobbar, och som tidigare tjänat bra jämfört med vad de skulle ha tjänat i sina hemländer, får nu mindre kvar i plånboken”, skriver Skogforsk.

Skogsvårdsföretagen har också märkt att både den skogliga kompetensen och förståelsen för det tunga arbete som jobbet kräver, har minskat. Konkurrens från andra branscher som erbjuder högre löner, även i övriga EU-länder, gör också att många väljer bort skogsvårdsjobben.

Myndigheternas långa handläggningstider och åtstramande regelverk, socialförsäkringsfrågan samt skattefrågor är också försvårande för att rekrytera och behålla personal.

För skogsvårdsbolagen med anställda från icke EU-länder blir det ännu krångligare. För att arbeta i Sverige måste personalen ha arbetstillstånd och lämpliga försäkringar. 

En höjning av skatten gjorde att många säsongsanställda valde att avbryta sin anställning under säsongen 2019. 

 

ÖKADE KOSTNADER FÖR INTRODUKTION

För skogsvårdsföretagen medför personalbristen att de måste tacka nej till jobb. Dessutom drabbas de av ökade kostnader för utbildning eftersom också personalomsättningen ökat.

Skogvårdsföretagen skulle vilja jobba med längre avtal både för att lättare kunna planera bemanningen och kunna erbjuda personalen längre arbetsperioder, till exempel under hösten och vintern. 

”Dessutom kan företagen jobba med sina mjuka värden. Att skapa trivsel och en attraktiv arbetsplats är viktigt för att behålla och kanske locka till sig fler personer år efter år”, skriver Skogforsk.

Ansökningsprocessen för arbetstillstånd och socialförsäkring måste göras enklare och snabbare för folk från icke EU-länder eftersom det främst är därifrån rekryteringarna kommer att göras.

Vidare skulle bättre förståelse, förenklade ansökningsprocesser och kortare handlägg­ningstider hos myndigheterna förbättra situationen. 

Skogforsk tror dock att rekryteringsproblemen kan sporra teknikutvecklingen för framför allt mekaniserad plantering. I dag gör personalbristen att planeringsjobben väljs bort av företagen som prioriterar röjningsuppdrag. 

 

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons