Byholma är snart ett minne blott

23 februari 2007 Snart väntar timmerbrist. Allt talar för att södra Sveriges sågverk går mot en mycket kraftig brist på råvara inom några år. Sydsveriges skogsägare kan räkna med en huggsexa med höga timmerpriser för den grova skog som blir kvar efter granbarkborren!

Byholma är snart ett minne blott

Just nu är sågverkens lönsamhet bra och vinsterna investeras i ökad produktionskapacitet. Med planerade och redan genomförda investeringar förutspår Danske Bank ett timmerunderskott på cirka fyra miljoner fastkubikmeter per år.

En konsolidering av sågverkssektorn förefaller oundviklig. Att förlita sig på import känns osäkrare än någonsin och att såga klenare dimensioner ger en ökad konkurrens mot massa- och energisektorn. Utmaningen för sågverken är nu att fokusera på ökad vidareförädling istället för ökad produktion, skriver Danske Bank i sitt senaste nyhetsbrev.

Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb