Bygg ditt eget paradis

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Skogsnäringen har säkert lika många namn för virke som inuiterna sägs ha för snö. Men vi är nog lika fattiga på synonymer för landskapsvård som inuiterna är när de ska prata om beachvolleyboll.
Tidningen SKOGEN 10/2020Du läser nu ett smakprov ur tidningen SKOGEN.
Testa SKOGEN. Digitala utgåvor ingår»

Ändå har den skogliga landskapsvården faktiskt haft några små storhetstider i Sverige. Under 1970-talets kalhyggesdebatt blev hyggena mindre och 1974 gav Skogsstyrelsen ut en tjock bok om hur man kan göra hyggeskanterna slingrande och röja fram utsikten ­mellan träden ner mot sjön.

Nästa tjocka bok om landskapsvård från Skogsstyrelsens förlag kom ut precis tjugo år senare. Det tidiga 1990-talets avreglering av jordbruket hade lett till en beskogningsvåg. Boken ”Det nya landskapet” ­byggde ihop estetik med biologisk mångfald, viltvård, turistnäring och andra ämnen som fått mer utrymme i skogen vid det laget.

En av anledningarna till att den skogliga landskapsvården ändå aldrig riktigt har nått skogsbrukets finrum är att ordet andas planstyrning. Ska de många skogsägarnas landskap regleras kollektivt?! 

I oktobernumret tar vi ändå upp både landskapsvård, konst och kulturmiljövård. Jag vet av erfarenhet att några läsare suckar när vi tar upp sådana mjukisämnen. Men för att citera Edvard Persson: ”Kan hända det retar en del men i så fall är det deras eget fel”. 

För landskapsvård behöver inte alls handla om statlig tvångsreglering av landskapet. Många markägare bedriver estetisk landskapsvård på sitt eget skifte, runt bostaden, ja i enskilda bestånd eller skogsbryn. 

Annons
Annons

Det gäller inte minst den hälft av Sveriges skogsägare med mindre än 20 hektar. Många av dem är inte beroende av intäkterna – i den mån dessa nu behöver minska särskilt mycket av förlängda omloppstider, under­röjning och lite annorlunda busk- och trädslagsval.

Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareBengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareJa, skogssektorns många företag och organisationer har till och med på senare år enats om en rad skogliga målbilder för framför allt frilufts- och kulturmiljöer. 
(I obebodda och sällan besökta produktionsskogar är glädjen naturligtvis mindre av estetisk skogsvård.) Kanske går vi en tredje liten storhetstid tillmötes.

Så om du inte redan gör det: Ta fram din fantasi, låt dig inspireras lite i det här SKOGEN-numret och pimpa ditt skogsinnehav. Fila på ditt eget paradis med motorsågen, röjsågen och planteringsröret! För det sanna paradiset är inte bevuxet med palmer. Nej, det är en skötselutmaning be­vuxen med tall och gran och björk och sälg. 
Lyft fram din skogs speciella värden! 

Det värsta som kan hända är att den har ökat i attraktionsvärde den dag när nästa generation ska ta över.

SKOGEN 10/2020

 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Hjälp till att göra rutan säker

  Kör du skogsmaskin och har råkat ut för att säkerhetsrutan oväntat spricker? I så kan din erfarenhet bidra till att lösa ett mysterium - och minska risken för olyckor.
 • Annons
 • ”Prispress kan blåsa bort ungas framtidstro”

  SKOGENdebatt. Jag fick förfrågan om att skriva en krönika om ungas framtidstro inom skogsmaskinsbranschen. Sanningen är att den är ljus idag – men kan vara bortblåst i morgon. Det skriver Julia Björnfot, lärare på naturbruksgymnasium.
 • Arvsmassa hos granbarkborre kartlagd

  Forskare har lyckats kartlägga granbarkborrens hela arvsmassa. Det är ett viktigt steg mot effektiv, artspecifik bekämpning av skadegöraren.
 • Annons
 • Virkesmätning med AI får grönt ljus

  Kategorier: virkesmätning, Biometria, Asta
  Biometria inför nu AI som ett ordinarie inslag i virkesmätningen på vissa mottagningsplatser. På sikt leder det till sänkta kostnader för kunderna, uppger de.
 • Så stort är hyggesfritt skogsbruk

  För första gången har Skogsstyrelsen tagit fram statistik över hyggesfritt skogsbruk. Den visat att det bedrevs på 644 000 hektar förra året.
 • Annons