Bruksplaner med frågetecken

14 november 2023 Det tjeckiska företaget Sund Sampo har ansökt hos Vänersborgs kommun om att få etablera ett bioraffinaderi på orten. Råvaran ska bland annat vara biprodukter från skogen.

Bruksplaner med frågetecken
Arkitektillustration, Vargöns industripark. Bild: Vänersborgs kommun

Nyheten presenterades häromdagen av lokaltidningen TTELA, efter att man hade tagit del av en allmän handling som kommit in till Vänersborgs kommun. På kommunens webbplats berättas att man har tagit emot en ansökan om en produktionsanläggning för att omvandla biomassa till nya och klimatvänliga produkter med hjälp av modern teknik.

Om fabriken blir verklighet skulle den kunna påverka efterfrågan på skogsråvara i området och därmed virkespriserna.

Verksamheten ska i så fall drivas i ett nytt bolag, Wargons, och platsen blir Wargöns Innovation- och Industripark som ägs av kommunen.

Näringslivschefen i Vänersborgs kommun, Sofia Jessen, bekräftar att man har tagit emot en ansökan om markanvisning från Sund Sampo, men att mycket mer än så inte har hänt än.

– Deras idé är att starta ett nytt bolag, Wargons för produktionen, medan de själva ska stå för tekniken. Nu ska vi utvärdera den här ansökan, och det får ta den tid det tar. Vi måste undersöka om det är ett tillförlitligt bolag och att marken är passande för ändamålet, säger Sofia Jessen.

Enligt TTELA handlar de storskaliga bruksplanerna om en fabrik som ska producera flera produkter. Största volymen utgörs av dissolvingmassa som används till textilier, djurfoder, förtjockningsmedel och kemikalier. Men även bioråolja och konstgödsel ska komma ut ur fabriken som ska hämta delar av sin råvara från skogen.

En svensk talesperson för Sund Sampo säger till tidningen att bygget av anläggningen beräknas kosta åtta miljarder kronor – som ska hämtas in från externa finansiärer – och att projektet ska skapa hundratals arbetstillfällen på orten.

Det verkar emellertid finnas en del oklarheter kring den här satsningen. Företaget Wargons finns inte än, och talespersonen för Sund Sampo har tidigare gjort sig känd för planer på en storskalig svampodling i en gammal anstaltsbyggnad i Viskan i Ånge kommun.

En satsning som blev mycket kortlivad.

– Det har framkommit en del uppgifter, både offentligt och via våra undersökningar som vi får ta med oss när vi utvärderar den här ansökan, säger Sofia Jessen från Vänersborgs kommun.

De här uppgifterna du nämner, i vilken riktning pekar de?

– Det vill jag inte uttala mig om, säger Sofia Jessen.

På det aktuella markområdet i Vänersborgs kommun har det funnits pappersbruk sedan slutet av 1800-talet, men de sista resterna lades ner 2010. Byggnaderna revs kort därefter innan Vänersborgs kommun tog över området.

Sund Sampo backar. Redan samma dag som denna artikel publicerades drog Sund Sampo tillbaka sin ansökan hos Vänersborgs kommun om markanvisning. Anledningen, enligt TTELA, är att investerarna bakom det tilltänkta företaget inte accepterat att Sund Sampo lämnat in ansökan..

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb