Brister vid tillsättning av professur

22 augusti 2008 Skogsfakultetens beslutshantering vid SLU i Umeå kritiseras.

Det är utnämningen av Tomas Lundmark som ny professor i skogsskötsel som har får många frågetecken. Överklagandenämnden för högskolan har nu slagit fast att dekanus Jan-Erik Hällgren har haft för nära samarbete med Tomas Lundmark och var därmed olämplig att delta i beslutet om vem som skulle få tjänsten, skriver Västerbottens-Kuriren.

Det var en av dem som sökt professuren, men som inte fick den, som överklagade beslutet med hänvisning till att Jan-Erik Hällgren var jävig.

Nu har även fackförbundet Saco reagerat då de redan i början av året påpekat bristerna vid fakultetens beslutshantering.

Saco påpekar i ett brev att statliga tjänstemän är skyldiga att känna till de förvaltningsbestämmelser som reglerar deras verksamhet.

– Vi har vidtagit åtgärder med anledning av det. Alla ledamöterna i fakultetsnämnden och lärarförslagsnämnderna ska få utbildning som ger dem kompetens om reglerna, säger SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse till Västerbottens-Kuriren.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb