Brister i beräkning av tallens tillväxt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Nya beräkningsmodeller skulle göra att höjdtillväxten för ung, förädlad tall bättre kan förutses. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGEN-bild.
När en uppskattning av höjdtillväxt i ungskog görs används enbart data från oförädlade träd använts. Det räcker för granen – men inte för tallen.

Tillväxtfunktionen för gran visade sig fungera bra utan någon förändring. När det gällde tall däremot beskrevs höjdtillväxten bättre om funktionen kompletterades med data om den genetiska vinsten, skriver Skogforsk i ett pressmeddelande. 

Annons
Annons

Höjdtillväxten i ungskog kan ge skogsägaren en bra bild av hur det framtida beståndet kan komma att se ut. Men dagens funktioner för höjdtillväxt bygger alltså enbart på data från oförädlade träd.

Eftersom andelen förädlade bestånd ökar, och även förädlingsgraden, har forskare från SLU och Skogforsk undersökt om funktionerna klarade av att beskriva höjdtillväxten korrekt.

Studien är ett första steg mot att ta fram volymtillväxtfunktioner för förädlat material under en omloppstid. Sådana funktioner är inte bara intressanta för skogsägarna. De är också viktiga som underlag vid strategiska beslut om hur vi ska bruka skogen i framtiden.

 

Publicerad:
 • Domar om nyckelbiotoper överklagas

  Skogsstyrelsen överklagar de domar som anser att markägare ska kunna överklaga nyckelbiotopsregistreringar.
 • Annons
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Vacker men inte så växtlig

  Kategorier: SKOGENs ledare, Björk
  Det finns 800 växter och djur som gillar ­björken. Ytterligare 800 älskar den! Och på senare årtionden har även vi människor fått upp ögonen igen för vår vita vän: Sedan 1950-talet har björken fördubblat sin volym i de svenska skogarna. I ungskogarna har den i dag samma virkesvolym som granen. Och sett till arealen breder den också ut sig.
 • Permitterade erbjuds gröna jobb

  Kategorier: LRF, gröna jobb, plantor
  Permitterade kan få jobb inom de gröna näringarna. 8 000 personer erbjuds arbete varav 3 000 inom skogsplantering, skriver LRF i ett förslag som lämnats till Tillväxtverket.
 • Annons
 • Virkesstudion #28 – Coronaspecial

  Kategorier: Virkesstudion #28
  I det nya avsnittet av Virkesstudion diskuteras hur den rådande coronakrisen påverkar skogsnäringen. 
 • ”Så når felaktigheter om avskogning söndagsbilagorna”

  SKOGENdebatt. Varje år publicerar WRI alarmerande siffror om avskogning som letar sig in i söndagsbilagorna i Sverige. Det är bara ett problem: Sifforna stämmer helt enkelt inte, skriver Reidar Persson, tankesmedjan Sifi.
 • Annons