Brister i beräkning av tallens tillväxt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Nya beräkningsmodeller skulle göra att höjdtillväxten för ung, förädlad tall bättre kan förutses. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGEN-bild.
När en uppskattning av höjdtillväxt i ungskog görs används enbart data från oförädlade träd använts. Det räcker för granen – men inte för tallen.

Tillväxtfunktionen för gran visade sig fungera bra utan någon förändring. När det gällde tall däremot beskrevs höjdtillväxten bättre om funktionen kompletterades med data om den genetiska vinsten, skriver Skogforsk i ett pressmeddelande. 

Annons
Annons

Höjdtillväxten i ungskog kan ge skogsägaren en bra bild av hur det framtida beståndet kan komma att se ut. Men dagens funktioner för höjdtillväxt bygger alltså enbart på data från oförädlade träd.

Eftersom andelen förädlade bestånd ökar, och även förädlingsgraden, har forskare från SLU och Skogforsk undersökt om funktionerna klarade av att beskriva höjdtillväxten korrekt.

Studien är ett första steg mot att ta fram volymtillväxtfunktioner för förädlat material under en omloppstid. Sådana funktioner är inte bara intressanta för skogsägarna. De är också viktiga som underlag vid strategiska beslut om hur vi ska bruka skogen i framtiden.

 

Publicerad:
 • ”Sverige beräknar naturskydd ovanligt strängt”

  Kategorier: skyddad skog, LRF
  Det är stora skillnader i uppgifterna om hur mycket natur som är skyddad i Sverige. Naturvårdsverket uppger drygt 14 procent. Men om vi räknade som de flesta andra EU-länder skulle siffran vara 58 procent, menar LRF.
 • Annons
 • Proffskocken bjuder på plättar med drottningsylt och granskott. Foto: Ulla Sundin Beck

  Nyttjar du skogens skafferi?

  Eller hamnar de växter du skördar bara i virkesvältan? Fick du nog av bär- och svampplockning som barn? Eller är skogen ett självklart skafferi som ger dig viltkött, tillbehör och extra smaksättning? Svara på månadens fråga!
 • Virkesförrådet ökar långsammare

  Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka men i långsammare takt, visar Riksskogstaxeringens årliga statistik från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). 
 • Annons
 • Skogens ordförande blir hedersdoktor

  Föreningen Skogens ordförande Monika Stridsman har utsetts till hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet. Där lovordas hon för sina insatser inom forskningskommunikation.
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Ett politiskt kamikazeuppdrag

  Räcker råvaran? Det frågar vi i SKOGENs majnummer. Ett enkelt svar är ”ja, varor räcker till dem som kan betala tillräckligt bra”. Ett bättre svar är: Nej, skogen räcker inte alls, inte om ”räcker” betyder att alla ska få så mycket de vill ha. Det är såklart det senare svaret som gör frågan så intressant.
 • Annons