Brett om biodiversitet i ny bok

16 september 2021 En ny antologi från SLU visar vad som ryms inom det breda begreppet biologisk mångfald – och ger förslag på  lösningar för att bevara den.

Till grund för antologin ligger förlusten av biologisk mångfald som beskrivs som ett lika allvarligt hot som klimatförändringarna. Här diskuterar fler än 50 forskare och experter kring vad biodiversitet faktiskt är. De ger en mängd olika exempel på biologisk mångfald, ekosystemtjänster och naturnyttor. Forskarna beskriver utifrån sin verksamhet vad naturen betyder för Sverige. Såväl problem som förslag på lösningar tas upp.

Antologin är den mest heltäckande skrift om biologisk mångfald som hittills publicerats på svenska, enligt ett pressmeddelande från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Den biologiska mångfalden rör samhällets alla delar och därför behövs forskning från många olika akademiska områden.. Det handlar således inte bara om  naturvetenskap utan även exempelvis ekonomi, juridik, humanistiska ämnen och bettendevetenskap, enligt SLU.

– Antologin med sina olika kapitel kan närmast beskrivas som ett ekosystem i sig. Svaret på vad biodiversitet är står inte att läsa i enskilda texter utan kan kanske anas i just blandningen och sammansättningen i en helhet där den sammanlagda kunskapen är långt större än de ingående bidragen, säger Torbjörn Ebenhard, föreståndare för SLU Centrum för biologisk mångfald.

UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR

Forskarna tar upp behovet av en genomgripande samhällsförändring – att vi i praktiken sågar av den gren vi själva sitter på.

– Den här boken belyser varför en sådan samhällsförändring behövs, vad den skulle kunna innebära, vilka komplexiteter och utmaningar vi står inför, men också att det finns lösningar och hopp, säger Claes Svedlindh, chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.

Boken är tvärvetenskaplig och vänder sig därmed både till en bred allmänhet och till forskare som vill bilda sig i ämnen som de själva inte är fackkunniga i. 

De flesta av antologins författare är ledamöter i Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster vid Naturvårdsverket. Redaktörer är Håkan Tunón och Klas Sandell.

Antologin Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor ges ut av SLU Centrum för biologisk mångfald och Naturvårdsverket. 

Boken finns att läsa som PDF på www.slu.se/antologi-bm och går även att köpa i bokhandeln.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning