Brasiliens plantager lockar maskinfolk

26 juni 2015 Den svenska tillverkaren av skogsmaskiner och utrustningar Cranab Group startar tillsammans med italienska Fassi ett dotterbolag i Brasilien, Cranab Fassi do Brasil.

Planteringsaggregatet Bracke P11
Brasilien återbeskogas med planteringsaggregatet Bracke P11.

Cranab Group består av fyra företag, Cranab, Slagkraft, Vimek och Bracke Forest. De samverkar för att kunna täcka in hela kedjan från markberedning till slutlig hantering av virket.

– Dotterbolaget ger oss en starkare lokal förankring, vilket är viktigt då landets skogsbruk expanderar, säger Fredrik Jonsson, vd vid Cranab.
Han berättar att södra Brasilien, där Cranab nu etablerar sig, är gynnsamt för tall- och eukalyptusplantager. Ägare och kunder ställer hårda krav på skogsbrukets metoder och maskiner.

– Vid gallringar passar Vimeks smidiga gallringsskördare och Fassis allra största lastbilskra-nar mycket bra i den här typen av skogar. Avverkningsmeto-derna för eucalyptus har kommit långt.
– Men när det kommer till återväxten – markberedning, plantering och frösådd så utförs det helt manuellt. Här finns ett stort intresse för Bracke Forests markberedningsaggregat och planteringsmaskiner, konstaterar Fredrik Jonsson.

SKOGEN 5/2015
 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb