Brandmän lever farligt

23 februari 2007 USA. Under 2006 avled 24 personer medan de bekämpade skogsbränder i USA. Trenden är att fler och fler förolyckas under brandbekämpningen.

Från 1930-talet och framåt har siffran ökat stadigt, speciellt de senaste tio åren då snittet varit 18 personer/år. Det är inte bara elden som är en fara, en stor del av olyckorna sker indirekt. Förra året omkom huvuddelen på grund av olyckor med fordon, hjärtattacker eller fallande träd.

Förklaringarna till de eskalerande siffrorna är flera. Ett problem är att många nya hus byggs i områden där man riskerar snabba och kraftiga bränder. De senaste femton åren har 8,4 miljoner hem byggts i vad man kallar Wildland Urban Interface (WUI), alltså i gränslandet mellan skog och tätort. I dessa områden är skogen ofta dåligt skött vilket lett till stor tillgång på brandfarligt material. När media rapporterar från bränderna förekommer det att brandmännen känner sig pressade att vara mer offensiva mot bättre vetande, vilket i sin tur leder till fler olyckor.

I förebyggande syfte försöker man nu gallra igenom de tätortsnära områdena. Denna metod har vi tagit upp tidigare i eSKOGEN (2006-11-16). Där kan man läsa om hur två studier ställer sig negativa till denna metod, och hellre förespråkar kontrollerade bränder. Oavsett vilken metod man väljer så uppskattar personal från U.S Forest Service att det rör sig om miljontals hektar som behöver hanteras. Mark Rey från amerikanska jordbruksverket påtalar att man kanske borde planera för nybyggen i ”brandfarliga” områden på liknande sätt som man tar hänsyn för översvämningar där detta är en risk.

Ytterligare en effekt av att man lägger ner mycket energi på att rädda bostäder är att kostnaderna för arbetet ökat. Drygt hälften av de 10,5 miljarder man gjorde av med år 2006 gick åt för att rädda hus och hem. Detta innebär att tillsammans med förebyggande arbete står kostnaderna för bekämpning av skogsbränder numera för 40 % av U.S Forest Service årliga budget.

Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb