Branddrabbade föreslås få 72 miljoner

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsen föreslår ett stödpaket på 72 miljoner kronor till branddrabbade i Dalarna, Gävleborg och Jämtland. I paketet ingår stöd till skogsägare, industri och väghållare.

Det är på uppdrag av regeringen som Skogsstyrelsen nu kommer med förslag på ersättning.

Annons
Annons

Enligt det ska 44 miljoner kronor gå till drabbade skogsägare. Tanken är att ersätta för ökade kostnader eftersom särskilda maskiner och fordon krävs vid avverkning och transport av nedsotat virket. Skogsstyrelsen föreslår därför att skogsägaren ersätts med 20 kronor per kubikmeter timmer och 50 kronor för energived.

Att på nytt märka ut fastighetsgränser innebär också merkostnader som Skogsstyrelsen vill stötta med totalt tre miljoner kronor. Bidraget till markägare beräknas till 3 000 kronor per kilometer.

Även vägar som behöver uppgraderas för att klara de tätar virkestransporterna kan få stöd. Skogsstyrelsen föreslår totalt 15 miljoner kronor till väghållare.

Industri och logistikföretag föreslås få kompensation för dyrare, separat hantering av sotigt brandvirke med totalt tio miljoner kronor.

–Sommarens bränder satte stor press på skogssektorn och innebar också personliga tragedier. Vi bedömer att det stöd vi föreslår skulle ha en lindrande effekt och samtidigt stimulera till att få ut virket ur skogen snabbt innan en massförökning av skadeinsekter riskeras, sa Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist på en presskonferens i brandhärjade Kårböle idag, enligt ett pressmeddelande.

Det aktuella stödet gäller kostnader som inte täcks av försäkring eller andra delar av regeringens stödpaket.

När utbetalning sker är ännu inte klart men enligt Skogsstyrelsen ska merkostnader för åtgärder under hösten 2018 kunna ersättas retroaktivt. 

 

 

 

Publicerad:
 • Skogforsk blir kvar i Sävar

  Kategorier: Skogforsk, Norrbotniabanan
  Norrbotniabanans sträckning drabbar inte Skogsforsk försöksstation i Sävar. Det står klart efter Trafikverkets beslut.
 • Annons
 • ”Var fjärde avverkning kan stoppas”

  Var fjärde avverkning i nordvästra Sverige riskerat att stoppas med Skogsstyrelsens nya metod för att inventera nyckelbiotoper, enligt LRF.
 • Skogsbruk i Laos

  Här byggs välfärd med hållbart skogsbruk

  BELÖNAD. I Laos får degraderad skogsmark nytt liv. Guldkvistbelönade jägmästaren Martin Forsén är vd för det svenska bolaget bakom idén, Burapha Agro-Forestry.
 • Annons
 • ”Skogsstyrelsens beslut nedgraderar nyckelbiotoperna”

  DEBATT. Det fanns en gång en tid då bevarandet av nyckelbiotoper, våra allra mest skyddsvärda skogar, var något att vara stolt över i det svenska skogsbruket  Idag har nyckelbiotoperna istället blivit ett skällsord och ett politiskt slagträ. Men det finns en oprövad väg framåt, skriver flera företrädare för naturvårdsorganisationer.
 • Nya kriterier för nyckelbiotoper i nordväst

  Skogsstyrelsen har beslutat att det ska ställas högre krav än tidigare för att ett skogsområde ska klassas som nyckelbiotop i nordvästra Sverige.
 • Annons