Branddrabbade föreslås få 72 miljoner

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsen föreslår ett stödpaket på 72 miljoner kronor till branddrabbade i Dalarna, Gävleborg och Jämtland. I paketet ingår stöd till skogsägare, industri och väghållare.

Det är på uppdrag av regeringen som Skogsstyrelsen nu kommer med förslag på ersättning.

Annons
Annons

Enligt det ska 44 miljoner kronor gå till drabbade skogsägare. Tanken är att ersätta för ökade kostnader eftersom särskilda maskiner och fordon krävs vid avverkning och transport av nedsotat virket. Skogsstyrelsen föreslår därför att skogsägaren ersätts med 20 kronor per kubikmeter timmer och 50 kronor för energived.

Att på nytt märka ut fastighetsgränser innebär också merkostnader som Skogsstyrelsen vill stötta med totalt tre miljoner kronor. Bidraget till markägare beräknas till 3 000 kronor per kilometer.

Även vägar som behöver uppgraderas för att klara de tätar virkestransporterna kan få stöd. Skogsstyrelsen föreslår totalt 15 miljoner kronor till väghållare.

Industri och logistikföretag föreslås få kompensation för dyrare, separat hantering av sotigt brandvirke med totalt tio miljoner kronor.

–Sommarens bränder satte stor press på skogssektorn och innebar också personliga tragedier. Vi bedömer att det stöd vi föreslår skulle ha en lindrande effekt och samtidigt stimulera till att få ut virket ur skogen snabbt innan en massförökning av skadeinsekter riskeras, sa Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist på en presskonferens i brandhärjade Kårböle idag, enligt ett pressmeddelande.

Det aktuella stödet gäller kostnader som inte täcks av försäkring eller andra delar av regeringens stödpaket.

När utbetalning sker är ännu inte klart men enligt Skogsstyrelsen ska merkostnader för åtgärder under hösten 2018 kunna ersättas retroaktivt. 

 

 

 

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons