Branddrabbade föreslås få 72 miljoner

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsen föreslår ett stödpaket på 72 miljoner kronor till branddrabbade i Dalarna, Gävleborg och Jämtland. I paketet ingår stöd till skogsägare, industri och väghållare.

Det är på uppdrag av regeringen som Skogsstyrelsen nu kommer med förslag på ersättning.

Annons
Annons

Enligt det ska 44 miljoner kronor gå till drabbade skogsägare. Tanken är att ersätta för ökade kostnader eftersom särskilda maskiner och fordon krävs vid avverkning och transport av nedsotat virket. Skogsstyrelsen föreslår därför att skogsägaren ersätts med 20 kronor per kubikmeter timmer och 50 kronor för energived.

Att på nytt märka ut fastighetsgränser innebär också merkostnader som Skogsstyrelsen vill stötta med totalt tre miljoner kronor. Bidraget till markägare beräknas till 3 000 kronor per kilometer.

Även vägar som behöver uppgraderas för att klara de tätar virkestransporterna kan få stöd. Skogsstyrelsen föreslår totalt 15 miljoner kronor till väghållare.

Industri och logistikföretag föreslås få kompensation för dyrare, separat hantering av sotigt brandvirke med totalt tio miljoner kronor.

–Sommarens bränder satte stor press på skogssektorn och innebar också personliga tragedier. Vi bedömer att det stöd vi föreslår skulle ha en lindrande effekt och samtidigt stimulera till att få ut virket ur skogen snabbt innan en massförökning av skadeinsekter riskeras, sa Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist på en presskonferens i brandhärjade Kårböle idag, enligt ett pressmeddelande.

Det aktuella stödet gäller kostnader som inte täcks av försäkring eller andra delar av regeringens stödpaket.

När utbetalning sker är ännu inte klart men enligt Skogsstyrelsen ska merkostnader för åtgärder under hösten 2018 kunna ersättas retroaktivt. 

 

 

 

Publicerad:
 • Mikael Frimodig

  ”Skoj varje dag”

  Kategorier: Ny på jobbet, skogsjobb
  DRÖMJOBB. Mikael Frimodig är en del av sälj­teamet hos maskintillverkaren Eco Log. 
 • Annons
 • Skogssektorn vill utveckla skonsam maskin

  Skogssektorn går samman för att utveckla en skogsmaskin som ger mindre markpåverkan och kan köras större delar av året.
 • Gödslad gran växer dubbelt så snabbt

  Genom att gödsla ung granskog kan tillväxten fördubblas. Det gäller, lite förvånande, även landets norra delar, visar ny forskning.
 • Annons
 • Inger Sandström

  Inger vet hur kultur ska vårdas

  SILVERKVIST. Inger Sandström har sitt främsta fritidsintresse som yrke. Hon är arkeolog som bland annat ger råd om kulturlämningar i skogslandskapet.
 • 11 000 skador efter Alfrida

  Stormen Alfrida den 2 januari  orsakade 11 000 skador i Sverige. Cirka 266 miljoner kronor kommer att betalas ut av försäkringsbolagen, enligt statistik från Svensk Försäkring.
 • Annons