Branddrabbade föreslås få 72 miljoner

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsen föreslår ett stödpaket på 72 miljoner kronor till branddrabbade i Dalarna, Gävleborg och Jämtland. I paketet ingår stöd till skogsägare, industri och väghållare.

Det är på uppdrag av regeringen som Skogsstyrelsen nu kommer med förslag på ersättning.

Annons
Annons

Enligt det ska 44 miljoner kronor gå till drabbade skogsägare. Tanken är att ersätta för ökade kostnader eftersom särskilda maskiner och fordon krävs vid avverkning och transport av nedsotat virket. Skogsstyrelsen föreslår därför att skogsägaren ersätts med 20 kronor per kubikmeter timmer och 50 kronor för energived.

Att på nytt märka ut fastighetsgränser innebär också merkostnader som Skogsstyrelsen vill stötta med totalt tre miljoner kronor. Bidraget till markägare beräknas till 3 000 kronor per kilometer.

Även vägar som behöver uppgraderas för att klara de tätar virkestransporterna kan få stöd. Skogsstyrelsen föreslår totalt 15 miljoner kronor till väghållare.

Industri och logistikföretag föreslås få kompensation för dyrare, separat hantering av sotigt brandvirke med totalt tio miljoner kronor.

–Sommarens bränder satte stor press på skogssektorn och innebar också personliga tragedier. Vi bedömer att det stöd vi föreslår skulle ha en lindrande effekt och samtidigt stimulera till att få ut virket ur skogen snabbt innan en massförökning av skadeinsekter riskeras, sa Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist på en presskonferens i brandhärjade Kårböle idag, enligt ett pressmeddelande.

Det aktuella stödet gäller kostnader som inte täcks av försäkring eller andra delar av regeringens stödpaket.

När utbetalning sker är ännu inte klart men enligt Skogsstyrelsen ska merkostnader för åtgärder under hösten 2018 kunna ersättas retroaktivt. 

 

 

 

Publicerad:
 • Minskad lönsamhet för skogsbrukare

  Medan skogsindustrin går på högvarv minskar lönsamheten i skogsbruket, enligt en rapport från LRF Konsult.
 • Annons
 • Het konjunktur gynnar skogsindustrin

  Exportvärdet för skogsprodukter har ökat under 2018. I Europa är efterfrågan på trävaror fortsatt god men från utomeuropeiska marknader märks en minskad efterfrågan, enligt en rapport från Skogsindustrierna.
 • Björn Lundqvist

  ”Jag vill vara med och påverka”

  INFLYTANDE. Gärna reservat, om jag får vara med och påverka. Så tänker Björn Lundqvist om sin gammelskog. Men ­värderingen är den svåra frågan.
 • Annons
 • Vi kan lära klimatanpassning av andra

  Kategorier: debatt, Jan Hedberg
  DEBATT. Flera länder ute i världen drabbas av bränder och skadeangrepp som får det att hisna! Eller tänk ifall ett par miljoner hektar skog skulle brinna i Sverige på ett år. Det gäller att vi lär av dem som börjat anpassa sig, skriver Jan Hedberg.
 • Fin föryngring utan kalhyggen

  I en unik, jämförande långtidsstudie har forskare hittat en metod för att framgångsrikt föryngra svartgran naturligt och utan kalhyggen.
 • Annons