Brandberedskap stärks med fler helikoptrar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Pavel Koubek.
Sedan i onsdags är fyra flygplan och tio helikoptrar i beredskap för att släcka bränder i Norrland som drabbats särskilt hårt. Nu ökar brandrisken även på annat håll och fler helikoptrar sätts i beredskap.

Såväl helikoptrar som skopande flyg har använts flitigt i flera dagar. 
– Eftersom Norrland har stora ytor, hög brandrisk och flera pågående bränder just nu behöver vi ha många tillgängliga resurser där, säger Anna-Karin Hamrén, verksamhetsansvarig för nationella insatser och civilskydd på MSB, i ett pressmeddelande.
Nu syns också också en ökad brandrisk i Södermanland och på Gotland. 
– Därför behöver vi ta in ytterligare två helikoptrar i beredskap. Dessutom håller vi beredskap för att kunna stödja våra grannländer genom EU-samarbetet och vi vet att brandrisken i till exempel Finland är mycket hög just nu, säger hon.
Under de senaste fyra dagarna har räddningstjänsterna fått stöd av helikoptrar och skopande flygplan vid 16 insatser, varav 15 har varit i Norrland.
– Tack vare att vi haft resurserna placerade i Norrland har vi kunnat ge snabb hjälp. Flera av bränderna har varit i svårtillgänglig terräng och därmed svåra att komma åt för räddningstjänstens markstyrkor.
MSB har även skogsbrandsdepåer på 14 orter i Sverige. Depåerna innehåller utrustning som till exempel brandslang, motorsprutor och motorsågar. Man har även högkapacitetspumpar som kan transportera vatten långa sträckor.
MSB påpekar att bränder primärt släcks av kommunal räddningstjänst från marken. Det är när händelsen riskerar att bli för omfattande som myndigheten kan stödja med helikoptrar och mindre skopande flygplan.

Annons
Annons

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Hjälp till att göra rutan säker

  Kör du skogsmaskin och har råkat ut för att säkerhetsrutan oväntat spricker? I så kan din erfarenhet bidra till att lösa ett mysterium - och minska risken för olyckor.
 • Annons
 • ”Prispress kan blåsa bort ungas framtidstro”

  SKOGENdebatt. Jag fick förfrågan om att skriva en krönika om ungas framtidstro inom skogsmaskinsbranschen. Sanningen är att den är ljus idag – men kan vara bortblåst i morgon. Det skriver Julia Björnfot, lärare på naturbruksgymnasium.
 • Arvsmassa hos granbarkborre kartlagd

  Forskare har lyckats kartlägga granbarkborrens hela arvsmassa. Det är ett viktigt steg mot effektiv, artspecifik bekämpning av skadegöraren.
 • Annons
 • Virkesmätning med AI får grönt ljus

  Kategorier: virkesmätning, Biometria, Asta
  Biometria inför nu AI som ett ordinarie inslag i virkesmätningen på vissa mottagningsplatser. På sikt leder det till sänkta kostnader för kunderna, uppger de.
 • Så stort är hyggesfritt skogsbruk

  För första gången har Skogsstyrelsen tagit fram statistik över hyggesfritt skogsbruk. Den visat att det bedrevs på 644 000 hektar förra året.
 • Annons