Brand gör långvarig mångfaldsnytta

16 september 2020 Skalbaggar är viktiga för skogens biologiska mångfald. Nu visar forskning att skogsbränder kan gynna vissa hotade arter under lång tid. 

Brand gör långvarig mångfaldsnytta

Det är SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) som studerat effekterna av en brand i Muddus nationalpark i Norrbotten 2006. Studien inriktade sig på skalbaggar eftersom de har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Det visade sig att branden fortfarande gynnade vissa hotade arter så långt som tolv år efteråt. Mer än 450 arter identifierades och bland dem fanns brandberoende rödlistade insekter som korthårig kulhalsbock eller svart plattbagge.

Studien visar att det är viktigt att titta på artsammansättningen och inte bara mäta antalet individer. En del arter hittades nämligen bara i skogen som brunnit medan andra bara återfanns i den brända skogen. Dessutom fanns arter som trivdes i bägge områdena.

Forskarna kunde också se hur skalbaggsamhället förändrades efter branden. Skalbaggarna som är beroende av brand och äter kambium, skiktet innanför barken, var typiska det första året efter branden. Andra året var antalet rödlistade skalbaggsarter som störst medan det tredje och tolfte året dominerades av skalbaggar som är rovdjur och svampätare.

I dag görs kontrollerade skogsvårdsbränningar av såväl bolag som länsstyrelser. Men sannolikt behövs fler för att gynna den biologiska mångfalden.

”Mer kunskap kring hur naturvårdsbränning kan effektiviseras för att närmare efterlikna bränder och positiva effekter behövs”, säger Emelie Fredriksson, som är doktorand vid SLU i Umeå, i ett pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb