Brand gör långvarig mångfaldsnytta

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Naturvårdsbränning nära Storuman 2020. Foto: Emelie Fredriksson.
Skalbaggar är viktiga för skogens biologiska mångfald. Nu visar forskning att skogsbränder kan gynna vissa hotade arter under lång tid. 
Det är SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) som studerat effekterna av en brand i Muddus nationalpark i Norrbotten 2006. Studien inriktade sig på skalbaggar eftersom de har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Det visade sig att branden fortfarande gynnade vissa hotade arter så långt som tolv år efteråt. Mer än 450 arter identifierades och bland dem fanns brandberoende rödlistade insekter som korthårig kulhalsbock eller svart plattbagge.
Studien visar att det är viktigt att titta på artsammansättningen och inte bara mäta antalet individer. En del arter hittades nämligen bara i skogen som brunnit medan andra bara återfanns i den brända skogen. Dessutom fanns arter som trivdes i bägge områdena.
Forskarna kunde också se hur skalbaggsamhället förändrades efter branden. Skalbaggarna som är beroende av brand och äter kambium, skiktet innanför barken, var typiska det första året efter branden. Andra året var antalet rödlistade skalbaggsarter som störst medan det tredje och tolfte året dominerades av skalbaggar som är rovdjur och svampätare.
I dag görs kontrollerade skogsvårdsbränningar av såväl bolag som länsstyrelser. Men sannolikt behövs fler för att gynna den biologiska mångfalden.
”Mer kunskap kring hur naturvårdsbränning kan effektiviseras för att närmare efterlikna bränder och positiva effekter behövs”, säger Emelie Fredriksson, som är doktorand vid SLU i Umeå, i ett pressmeddelande.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Avverkningarna minskar i år

  Kategorier: skogsavverkning
  De totala avverkningarna väntas landa på 91 miljoner skogskubikmeter i år, en minskning med tre procent jämfört med förra året.
 • Annons
 • Skogspodden gör hembesök hos trädförädlare

  I avsnitt 71 besöker Skogspodden Bo Karlsson, som är skogsgenetiker, på hans gård i Södra Vi.
 • De får årets Guldkvistar

  Stora Insatser för säkrare skogsarbete, kvinnligt nätverksbyggande och nationell klimatsamordning belönas med Föreningen Skogens Guldkvistar.
 • Annons
 • "Bioekonomin blir inget slukhål av virke"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Bioekonomi
  SKOGENdebatt. Att bioekonomin kommer att orsaka ett slukhål i virkesförsörjningen sprids som en sanning. Men det är en slutsats som bygger på felaktiga antaganden, skriver Sten B Nilsson och Nippe Hylander.
 • Massafabrik

  Har botten gått ur massavedsmarknaden?

  Priserna faller, pappersmaskiner stänger. Tror du att det kommer en återhämtning, eller kommer svensk massaved att konkurreras ut när produktionen ställs om från grafiskt papper till förpackningar? Eller är våra svenska träfibrer och vår teknik oslagbara? Svara på månadens fråga!
 • Annons