”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild.
SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
Karin Brunsberg skriver i sin debattartikel att skogsbrukets lönsamhet måste prioriteras. Syfftet med Biomnetrias inventering av skogsbilvägar är just kostnadseffektivare transporter. Att veta vilka vägar som är körbara året runt är också viktigt för avverkning och försörjning av industrin. I andra delar av landet sköter skogsbolagen inventeringen av vägar på egen skogsmark medan Biometria tar emot rapporter om bilvägar på privat mark samt köper tjänster från Skogsstyrelsen där man kontrollerar laserskannade arealer. Även Lantmäteriet finns med för att hålla en aktuell skoglig vägdatabas.
Det vanliga är alltså att tjänstemän i de företag som verkar i skogsbruket sköter uppdateringen av vägstandard men det har varit eftersatt i Götaland och vårt uppdrag är att ta i kapp det. 

HUR GÖR VI?
Vi kör på skogsbilvägar som finns på kartor men inte förbi låsta bommar. Vi rapporterar standarden på skogsbilvägar till våra beställare, något som blir en del av en senare skogsaffär. Vägstandarden kan få påverkan på virkespriser men det finns även möjlighet att förbättra vägen inför arbeten i skogen. Biometria gör inga markeringar i naturen och besvarar alla typer av frågor som kommer från skogsägare vilket också företagen som verkar inom skogsbruket kan göra. Skäl till nedklassning av vägar dokumenteras i våra system.
Vi klassar bara vägar som finns i Nationell vägdatabas och det innebär att vi klassar ned vägar som inte håller måttet till ”ej framkomligt för lastbil”. Vägen blir alltså kvar men som ej framkomlig för lastbil. De traktor- och skotarvägar som inte finns på kartor klassas inte upp såvida det inte är fråga om en nybryten väg som råkar ha samma sträckning.
Regelverket för skogsbilvägar som är från 1980-talet finns på Biometrias hemsida. 
Biometria jobbar för närvarande med att etablera ett webbaserat utbildningssystem bland annat för vägentreprenörer vilket ska säkerställa att om skogsägaren bygger väg kan entreprenören ha full kännedom om vad som gäller och helst ha gått en kort utbildning hos oss. 

DUBBELARBETE OCH PÅPEKANDEN?
Det sker inget dubbelarbete om en vägentreprenör har rätt kunskap om regelverket för skogsbilvägar, detta återfinns på vår hemsida. Där framgår också vilka områden som vi har klassat färdigt samt kontaktuppgifter till personal hos oss. Ofta lämnar vi kommentarer även till vägar som inte blivit nedklassade och förbättrade vägar kan skogsägaren själv besiktiga och begära omklassning till rätt standard. Även nya vägar kan anmälas.
 
Hos Skogforsk kan man läsa om stigande kostnader i skogsbruket. Det vi effektuerar på branschens uppdrag är en del för att söka komma åt delar av stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog och påverkar rotnettot negativt. 
 
PETER EKLUND
VD Biometria
Publicerad:
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons
 • Virkesrik vinteravverkning i Skogspodden

  Nu är avsnitt 76 av Skogspodden ute. Där pratar man om en vinteravverkning som överraskade.
 • Historiskt resultat för Vida

  Kategorier: Vidas resultat 2020
  God efterfrågan på sågade trävaror gjorde 2020 till ett rekordår för Vidakoncernen.
 • Annons