Bra med utsmetad naturvård

30 september 2009 Professor Lena Gustavsson föredrar riskspridning.

Ibland framförs kritik mot att naturvärdena smetas ut i landskapet och att insatserna borde koncentreras mer. Det kan gälla såväl skyddade områden som lämnade naturvårdsträd vid slutavverkning. Men professorn i naturvårdsbiologi Lena Gustavsson på SLU tar den utsmetade naturvården i försvar.
— Den stora storleksvariationen och utspridningen är alldeles utmärkt, skriver hon i debattboken ”Naturvård bortom 2009”.

Blandingen matchar de olika arternas krav. Att skydda områden på många ställen i landskapet är också en form av riskspridning. I en föränderlig framtid har vi då en buffert mot stormar, invaderande arter, sjukdomar och andra effekter av förändrat klimat.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb