Skogssällskapet:

Bra läge för skogsköp

12 december 2023 Den tydligaste köpsignalen för skogsfastigheter på årtionden, uppger Skogssällskapet i sitt senaste index.

Bra läge för skogsköp
Foto: Mattias Westerberg, SKOGENbild - Azote Library.

För att räkna ut skogsindex jämför Skogssällskapet marknadspriset på skog med avkastningsvärdet på virke. När nu fastighetspriserna mattats av samtidigt som virkespriserna fortsätter att stiga blir det ett rekordlågt skogsindex. Och det signalerar köpläge för skogsmark, anser de.

– Skogsindex har minskat rejält på bred front i hela Sverige just nu. Det är rekordlåga nivåer och för Mellannorrland visar skogindex för september 1,0, vilket innebär att man kan köpa en skogsfastighet till avkastningsvärdet för virket. Detta är en tydlig köpsignal, det var årtionden sedan det var så. Vanligen är marknaden för skogsfastigheter lite trögrörlig, så för den som går i köptankar är det ett bra köpläge nu, säger Ulrik Abelson, Skogssällskapets fastighets­expert, i ett pressmeddelande.

Han poängterar att det, även om det varierar mellan olika objekt, är köparens marknad. Det tar längre tid för köparna att bestämma sig och bankerna vill räkna en extra gång på eventuella lån.

Parallellt har virkespriserna fortsatt att stiga sedan i våras. Såväl timmer som massaved och bränsleved ligger nu på rekordnivåer.

– Vi ser historiskt höga prisnivåer på skogsråvaran nu. Det beror dels på bestående effekter av att det har försvunnit volymer från Ryssland. Sedan har sågverken en hög produktion och vi ser en stark konkurrens på massavedssidan generellt i kombination med allmänt låga lager på rundvirke nu, säger Ulrik Abelson.

Om Skogssällskapets skogsindex:  bygger på aktuell prisrapportering från hela landet. Genom att dividera marknadspris för en skogsfastighet med avkastningsvärdet för virket får man en kvot som kan användas i jämförelse med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etcetera).

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb