Bra läge att laga våtmark

17 augusti 2022 Att restaurera en våtmark är den bästa enskilda miljövårdsåtgärd man kan göra i sin skog. Och nu finns stora bidragsmöjligheter. Det säger Hans von Essen från Svensk våtmarksfond i Sista ordet i tidningen SKOGEN.

Bra läge att laga våtmark

Är du markägare och har gått i våtmarkstankar är det läge att slå till. 

– Bidragsmöjligheterna har aldrig varit så stora som nu, säger Hans von Essen, generalsekreterare i Svensk våtmarksfond. 

Att anlägga eller restaurera våtmark ger snabb och tydlig miljövårdsnytta. En vacker damm eller en liten sjö ger också ökade möjligheter till rekreation och jakt. En våtmark på lågproduktiv skogsmark kan dessutom öka värdet på skogsfastigheten. 

– De gynnar den biologiska mångfalden och uppskattas av djur som fåglar och klövvilt. De utgör både drick- och foderplats för klövviltet., säger Hans von Essen. 

– De är också biologiska reningsverk, vilket i slutänden gynnar vattensituationen i sjöar och hav, i synnerhet Östersjön. 

Betydelsen för klimatet uppmärksammas alltmer. 

– Dikade torvmarker står för enorma utsläpp. Man brukar säga att de motsvarar hela personbilstrafiken. Genom att återväta även en mindre yta gör man stor klimatnytta. 

För just återvätning av dikade torvmarker har Skogsstyrelsen fått stora belopp av regeringen att dela ut till markägare fram till och med nästa år.  

– Det finns sedan tidigare även andra bidrag för skogsägare. Nokås gäller för att skapa våtmarker över två hektar. Stödet Skogens miljövärden gäller när de är mindre än två hektar. Även vi på Våtmarksfonden har stöd att skjuta till för att täcka de sista tio procenten om någon har fått stöd upp till 90 procent. 

För den som går i våtmarkstankar är ett lämpligt första steg att låta sig inspireras genom att besöka andras våtmarker, tycker han. 

– Därefter kan man söka rådgivning hos oss eller hos Skogsstyrelsen om det är skogsmark och länsstyrelsen om det är jordbruksmark. 

– Med tanke på de generösa bidragen tycker jag man ska passa på nu. Att restaurera en våtmark är den bästa enskilda miljövårdsåtgärd man kan göra, säger Hans von Essen. 

 UR SKOGEN 6-7 2022

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Fredrik i en ny roll på Biometria
SkogsJobb