Bra bokskog utan markberedning

5 april 2010 Det blir bra föryngrinar om man bara glesar ut bokskogen, i stället för att markbereda. Det konstaterar Rolf Övergaard i sitt doktorsarbete vid SLU.

När man vill föryngra bokskog gör man oftast någon form av markbehandling före ollonfallet, så att groningen underlättas. Ibland används i stället en alternativ föryngringsmetod utan markbehandling, i vilken man utnyttjar flera ollonår. Denna mindre intensiva metod har både ekonomiska och ekologiska fördelar. Marktillstånd, plantetablering och tidig tillväxt regleras genom försiktiga utglesningar i det gamla beståndet och ollonen från flera ollonår ger därmed upphov till det nya beståndet.

Speciellt bra blir denna föryngringsavverkning i kombination med kalkning.

Som SKOGEN har redovisat tidigare visar Rolf Övergaard också att ollonåren kommer tätare. Medelintervallet mellan ollonår har sedan slutet på 1600-talet legat kring 5 år. Men under de senaste 30 åren har det minskat till 2,5 år.

Ollonåren visade sig oftast föregås av ett år med varmt och torrt juliväder och ollonproduktionen ökade med ökad markbördighet.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb