Bortskämt lövträd betalar igen

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Lövträdkrona
Kronan behöver utrymme för att ge växtkraft. Man ska kunna se en obruten ring av himmel runt den från marken, som runt denna ek. Foto: Jens Peter Skovsgaard
KVALITETSVIRKE. Värdeproduktion av lövträd på individ­nivå kan ge nischade virkes­produkter som betingar höga priser på specialmarknader. Visst innebär det mer arbete och engagemang, men det betalar sig oftast i slutändan.

Den som odlar löv för värdeproduktion vill att träden ska växa rakt och snabbt. Bästa resultat nås om man flyttar sitt skötselmässiga fokus från beståndet till det individuella trädet. 

Annons
Annons

Strategin gäller för många trädslag, men speciellt för de konkurrenssvaga, de med tidigt kulminerande tillväxt och de med stor skillnad i virkespris på låg och hög kvalitet. Somliga trädslag har alla tre egenskaperna, en del av dem berättade vi om i artikeln ”Skogens minoriteter vill ta plats” i nummer 11/2019. 
– Den som har bra odlingsförutsättningar och proveniens och vill förbättra sin skogliga avkastning ska förbättra virkeskvaliteten, säger Jens Peter Skovsgaard, professor på SLU.
Då ska man förbättra de träd som ligger över beståndets genomsnitt. 
– Fokusera på några få träd per hektar. Se de övriga som en nyttig utfyllnad – låt dem stå kvar och bidra till ett bra skogsklimat med biologisk mångfald och så småningom död ved.
Med tidig utpekning av huvudstammar, stamkvistning och hård gallring höjer man kvaliteten på virket. Det gäller att hålla koll på tillväxtmönstret, det varierar för olika trädslag. 

Läs hela artikeln i SKOGEN 5/2020.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

Publicerad:
Bild för Karin Bernle
Karin Bernle
Frilansjournalist
 • Barkborre bekämpas bäst sommartid

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Att bekämpa granbarkborrar med den så kallade sök- och plockmetoden kan inte rekommenderas under vinterhalvåret, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons
 • Kombimaskinen Malwa 560c

  Medlemmar vill ha mer smått

  Södra gläntar på dörren för små maskiner sedan fler medlemmar har börjat efterfråga dem. Så kan man tolka uttalanden på skogs­ägarföreningens årsstämma.
 • ”Har FSC Sverige blivit en hemlig grupp?”

  SKOGENdebatt. FSC-certifieringens nya skepnad har större befogenheter och mindre insyn. En öppnare organisation skulle kännas mer trovärdig, anser Lars M Johansson, Mellanljusnans SBO.
 • Annons
 • Poppel kan ge väldigt virkestillskott

  Kategorier: Poppel, Skogsforskning
  Poppelodlingar skulle kunna ge Sverige ytterligare 30 miljoner kubikmeter virke om året, enligt preliminära forskningsresultat.
 • Nu kan skolor boka uteklassrum på Djurgården

  Skogen i Skolans nya uteklassrum på Djurgården i Stockholm kan nu bokas av skolklasser.
 • Annons