Bortskämt lövträd betalar igen

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Lövträdkrona
Kronan behöver utrymme för att ge växtkraft. Man ska kunna se en obruten ring av himmel runt den från marken, som runt denna ek. Foto: Jens Peter Skovsgaard
KVALITETSVIRKE. Värdeproduktion av lövträd på individ­nivå kan ge nischade virkes­produkter som betingar höga priser på specialmarknader. Visst innebär det mer arbete och engagemang, men det betalar sig oftast i slutändan.

Den som odlar löv för värdeproduktion vill att träden ska växa rakt och snabbt. Bästa resultat nås om man flyttar sitt skötselmässiga fokus från beståndet till det individuella trädet. 

Annons
Annons

Strategin gäller för många trädslag, men speciellt för de konkurrenssvaga, de med tidigt kulminerande tillväxt och de med stor skillnad i virkespris på låg och hög kvalitet. Somliga trädslag har alla tre egenskaperna, en del av dem berättade vi om i artikeln ”Skogens minoriteter vill ta plats” i nummer 11/2019. 
– Den som har bra odlingsförutsättningar och proveniens och vill förbättra sin skogliga avkastning ska förbättra virkeskvaliteten, säger Jens Peter Skovsgaard, professor på SLU.
Då ska man förbättra de träd som ligger över beståndets genomsnitt. 
– Fokusera på några få träd per hektar. Se de övriga som en nyttig utfyllnad – låt dem stå kvar och bidra till ett bra skogsklimat med biologisk mångfald och så småningom död ved.
Med tidig utpekning av huvudstammar, stamkvistning och hård gallring höjer man kvaliteten på virket. Det gäller att hålla koll på tillväxtmönstret, det varierar för olika trädslag. 

Läs hela artikeln i SKOGEN 5/2020.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

Publicerad:
Bild för Karin Bernle
Karin Bernle
Frilansjournalist
 • Märks jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?

  Arbetsgivare är skyldiga att jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Görs det på din skogliga arbetsplats? Är alla med på att man ska uppträda på ett inkluderande sätt? Eller finns det brister? Kanske är man inte riktigt med i gänget om man bryter mot normen? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Hundratals miljoner till fjällnära ärenden

  Under förra året betalade Skogsstyrelsen ersättning till 110 markägare som nekades avverkning i fjällnära skog.
 • Vi vill fylla på din verktygslåda!

  Kategorier: ledare, Johan Larsson
  Till alla som läser SKOGEN kan jag lova ett späckat år med fantastiska, spännande och nyttiga teman, skriver chefredaktör Johan Larsson i årets första ledare.
 • Annons
 • Här gick skogspriserna mot trenden

  Skogsfastigheter i norr fortsatte att locka köpare och hade en stark prisutveckling i fjol. I Mellansverige, däremot, sjönk priserna och gick således mot trenden i övriga landsdelar, enligt en rapport från Ludvig & Co.
 • Sveaskog höjer massavedspriser

  Nu höjer Sveaskog priserna på virke för andra gången i år.
 • Annons