Bördig mark ger svag contorta

30 oktober 2008 Contortastammar bryts mycket oftare sönder vid avverkning och transport än vanliga tallar. Men vilken sorts skogar får svagast träd?

Det har Fredrik Hildingsson studerat i 21 undersökta contortatrakter.
Man kunde tänka sig betydligt kraftigare skador i bestånd där många eller grova kvistar gjorde motstånd som ledde till att stammen slets av. Men studien tydde inte på det.

Högre bonitet ger däremot ved som är känsligare för brott och försvårar hanteringen i alla led.
— Eftersom contortan är snabbväxande bildas i jämförelse med svensk tall ”frodvuxen” ved, konstaterar han. Fiberlängd och kvalitet ligger mycket nära svensk tall och gran. Men själva veden upplevs ofta som sprödare än annan ved.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb