Bombmurkledomen tappar kraft

29 februari Markägare kan få svårt att få dispens för skogsbruk när fridlysta arter försvårar markanvändning. Nya domar från Mark- och miljööverdomstolen hänvisar istället till möjligheten att söka ersättning.

Bombmurkledomen tappar kraft
Markägare ska inte ges dispens när skogsbruk stoppas på grund av fridlysta arter, som bombmurkla, anser domstolen.

Sedan 2017 har den så kallade bombmurkledomen gett markägare möjlighet att söka dispens från artskyddsförordningen för att bruka skogen.

I den vägledande domen ansåg Mark- och miljööverdomstolen att den aktuella avverkningen på 1,5 hektar kunde ges dispens, trots förekomst av den fridlysta bombmurklan. Detta eftersom markägaren ansågs drabbas oproportionerligt hårt.

Men under onsdagen gav nya domar nya besked.

Domstolen hänvisar nu istället till tjäderdomen som kom i fjol. I den fick markägaren rätt till ersättning efter att ha nekats att avverka 17 hektar på grund av tjäderspel.

Tjäderdomen visar, menar domstolen, att dispensen från artskyddsförordningen inte behövs. Om  markägaren drabbas oproportionerligt hårt av den begränsade markanvändningen bör denne istället söka ersättning från staten.

Några som ser stora problem med omsvängningen som de senaste domarna innebär är Mellanskog. Skogsägarföreningen har stöttat flera av markägarna i den juridiska prövningen.

– Domstolen grundar sitt resonemang på att det nu finns en dom om ersättningsrätt, problemet är bara att ingen vet vad den betyder i praktiken. Ett tänkbart utfall är att staten framöver kommer att få lägga många miljarder på skydd av knärot, ett annat är att skogsägarna får stå för den kostnaden, båda utfallen är i grunden orimliga, säger Marie Wickberg, hållbarhetschef, i ett pressmeddelande.

Nu hoppas hon på att klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari ”skyndsamt agerar för att artskyddsförordningen skrivs om”.

– Möjligheten till dispens var det sista lilla halmstrået för att kunna få till ett fungerande skogsbruk i områden med täta förekomster av exempelvis knärot, säger Marie Wickberg.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb