Bolagsskogar ökar frivilliga avsättningar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
De frivilliga avsättningarna ökade under 2019. Det är de stats- och bolagsägda skogarna som främst står för ökningen.


Arealen frivilliga avsättningar ökade med fyra procent under 2019 jämört med året innan, enligt Skogsstyrelsens statistik.

Annons
Annons

Ökningen omfattar 45 000 hektar  vilket innebär att arealen frivilliga avsättningar 2019 var 1,3 miljoner hektar. Ökning har skett i alla landsdelar, dock inte i alla län, och den återfinns hos kategorin övriga markägare, det vill säga skogsägare som inte är enskilda skogsägare.

Den certifierade arealen ökade med en procent under samma period. De certifierade skogsägarna bidrar med 84 procent av arealen frivilliga avsättningar vilket motsvarar 7,1 procent av deras produktiva skogsmarksareal.

Den produktiva skogsmarksarealen certifierad enligt PEFC eller FSC uppgick 2019 till 14,9 miljoner hektar, vilket motsvarar 63 procent av all produktiv skogsmark i landet. Det är en ökning med cirka 130 000 hektar jämfört med 2018.

 

Begreppsförklaring:
Frivillig avsättning – område med produktiv skogsmark där markägaren frivilligt har fattat beslut om att inte utföra åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden. Området ska finnas dokumenterade i plan eller annan handling.
Övriga markägare – staten, statsägda aktiebolag, övriga allmänna ägare, privatägda aktiebolag samt övriga privata ägare.
Enskilda markägare - Fysiska personer, dödsbon och bolag som inte är aktiebolag
Källa: Skogsstyrelsen
Publicerad:
 • Höjda sågtimmerpriser i hälften av kommunerna

  Massavedspriserna sänktes i flera regioner medan sågtimmerpriserna höjdes i i 139 av landets 290 kommuner. Så summeras september av Virkesbörsen.
 • Annons
 • Fredrik Munter

  Utdelning kan utebli

  MELLANSKOG. Pandemin satte stopp för den utlovade vinst­delningen till medlemmarna, men en ny timmerpremie är ett led i arbetet för ökad medlemsnytta i landets kanske besvärligaste virkesområde.
 • Fjällnära ersättningsärenden prioriteras

  Skogsstyrelsen lovar att skyndsamt slutföra hundra pågående ersättningsärenden rörande fjällnära skog.
 • Annons
 • Matts Rolander

  Hållbar skog – bra reklam

  På brandområdet i Västmanland växer det nu så det knakar och Matts Rolander som är Skogsstyrelsen regionala viltsamordnare i Svealand ser ett stort röjningsbehov i tallungskogen. 
 • ”Skogsindustrin föröder svensk natur och våra barns framtid”

  "Skogsindustrierna och politikerna uppvisar en brist på helhetssyn. Det är bråttom att rädda vår natur. Den siste november ska skogspolitiska utredningen lämna sitt betänkande", skriver Peter Lindgren på DN:s insändarsidor och ger förslag på åtgärder.
 • Annons