Bolagsskogar ökar frivilliga avsättningar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
De frivilliga avsättningarna ökade under 2019. Det är de stats- och bolagsägda skogarna som främst står för ökningen.


Arealen frivilliga avsättningar ökade med fyra procent under 2019 jämört med året innan, enligt Skogsstyrelsens statistik.

Annons
Annons

Ökningen omfattar 45 000 hektar  vilket innebär att arealen frivilliga avsättningar 2019 var 1,3 miljoner hektar. Ökning har skett i alla landsdelar, dock inte i alla län, och den återfinns hos kategorin övriga markägare, det vill säga skogsägare som inte är enskilda skogsägare.

Den certifierade arealen ökade med en procent under samma period. De certifierade skogsägarna bidrar med 84 procent av arealen frivilliga avsättningar vilket motsvarar 7,1 procent av deras produktiva skogsmarksareal.

Den produktiva skogsmarksarealen certifierad enligt PEFC eller FSC uppgick 2019 till 14,9 miljoner hektar, vilket motsvarar 63 procent av all produktiv skogsmark i landet. Det är en ökning med cirka 130 000 hektar jämfört med 2018.

 

Begreppsförklaring:
Frivillig avsättning – område med produktiv skogsmark där markägaren frivilligt har fattat beslut om att inte utföra åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden. Området ska finnas dokumenterade i plan eller annan handling.
Övriga markägare – staten, statsägda aktiebolag, övriga allmänna ägare, privatägda aktiebolag samt övriga privata ägare.
Enskilda markägare - Fysiska personer, dödsbon och bolag som inte är aktiebolag
Källa: Skogsstyrelsen
Publicerad:
 • ”Sådd ger mer kvalitetstimmer"

  Det är konstigt att sådd och självsådd står för så liten del av föryngringen, tycker Per Jonasson, skogsägare och skogspoddare, när han intervjuas i Sista ordet.
 • Annons
 • Märks jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?

  Arbetsgivare är skyldiga att jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Görs det på din skogliga arbetsplats? Är alla med på att man ska uppträda på ett inkluderande sätt? Eller finns det brister? Kanske är man inte riktigt med i gänget om man bryter mot normen? Svara på månadens fråga!
 • Hundratals miljoner till fjällnära ärenden

  Under förra året betalade Skogsstyrelsen ersättning till 110 markägare som nekades avverkning i fjällnära skog.
 • Annons
 • Vi vill fylla på din verktygslåda!

  Kategorier: ledare, Johan Larsson
  Till alla som läser SKOGEN kan jag lova ett späckat år med fantastiska, spännande och nyttiga teman, skriver chefredaktör Johan Larsson i årets första ledare.
 • Här gick skogspriserna mot trenden

  Skogsfastigheter i norr fortsatte att locka köpare och hade en stark prisutveckling i fjol. I Mellansverige, däremot, sjönk priserna och gick således mot trenden i övriga landsdelar, enligt en rapport från Ludvig & Co.
 • Annons