Bolagsskogar ökar frivilliga avsättningar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
De frivilliga avsättningarna ökade under 2019. Det är de stats- och bolagsägda skogarna som främst står för ökningen.


Arealen frivilliga avsättningar ökade med fyra procent under 2019 jämört med året innan, enligt Skogsstyrelsens statistik.

Annons
Annons

Ökningen omfattar 45 000 hektar  vilket innebär att arealen frivilliga avsättningar 2019 var 1,3 miljoner hektar. Ökning har skett i alla landsdelar, dock inte i alla län, och den återfinns hos kategorin övriga markägare, det vill säga skogsägare som inte är enskilda skogsägare.

Den certifierade arealen ökade med en procent under samma period. De certifierade skogsägarna bidrar med 84 procent av arealen frivilliga avsättningar vilket motsvarar 7,1 procent av deras produktiva skogsmarksareal.

Den produktiva skogsmarksarealen certifierad enligt PEFC eller FSC uppgick 2019 till 14,9 miljoner hektar, vilket motsvarar 63 procent av all produktiv skogsmark i landet. Det är en ökning med cirka 130 000 hektar jämfört med 2018.

 

Begreppsförklaring:
Frivillig avsättning – område med produktiv skogsmark där markägaren frivilligt har fattat beslut om att inte utföra åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden. Området ska finnas dokumenterade i plan eller annan handling.
Övriga markägare – staten, statsägda aktiebolag, övriga allmänna ägare, privatägda aktiebolag samt övriga privata ägare.
Enskilda markägare - Fysiska personer, dödsbon och bolag som inte är aktiebolag
Källa: Skogsstyrelsen
Publicerad:
 • Aska skyddar mot snytbagge

  Snytbaggar vill inte gnaga på skogsplantor som tagit upp ämnen från aska, visar ny forskning.
 • Annons
 • Tjäderärende prövas i Högsta domstolen

  Ett ärende rörande en avverkning som stoppades på grund av tjäder kommer att prövas av Högsta domstolen.
 • Klimatförändringar minskar kolbindning i regnskog

  ​​​​​​​Klimatförändringar kan minska regnskogens förmåga att binda koldioxid. Fotosyntesen i bladen fungerar sämre vid ökad hetta, enligt en ny avhandling från Göteborgs universitet.
 • Annons
 • Nytt nummer på gång!

  Vilken dag som helst får prenumeranterna SKOGEN 9/2022 i brevlådan – men redan nu finns nya numret tillgängligt i digital form. För både prenumeranter och alla andra. Temat den här månaden är Natur- och viltvård.
 • Forskarupptäckt kan göra träd torktåliga

  Vid studier av lignin gjorde forskare en upptäckt som kan användas för att göra träd mer motståndskraftiga mot torka.
 • Annons