Bolag i avsiktsförklaring om fjällnära skog

21 maj 2021 Naturvårdsverket och tre skogsbolag tecknar en avsiktsförklaring om förutsättningar för skogsutredningens förslag om skydd av fjällnära skogar.

Bolag i avsiktsförklaring om fjällnära skog

Avsiktsförklaringen har tecknats med Holmen, Stora Enso och SCA.

– Vi etablerar nu samverkan med de tre skogsbolagen för att möjliggöra goda lösningar framåt, säger Björn Risinger, generaldirektör för Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Eftersom det handlar om ett bevara ett stort sammanhållet område med många markägare och man strävar efter ett långsiktigt skydd anser Naturvårdsverket att skyddet bör regleras formellt. Men, menar man, genom att komma överens med de stora bolagen skapas mer frivillighet för enskilda skogsägare än vad som anges i skogsutredningen.

Avsiktsförklaringen görs alltså innan något politiskt beslut tagits. Men den ska inte föregå den politiska processen, hävdar Naturvårdsverket. 

”Om regeringen fattar beslut om att begränsa brukandet av aktuella skogsområden, så kommer skogsbolagen erbjuda Naturvårdsverket möjlighet att förvärva mark inom det överenskomna området till aktuellt marknadsvärde i utbyte mot ersättningsmark”, skriver Naturvårdsverket.

.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb