Blir Glappet en ravin?

27 juni 2013 Snart kan det finnas en väldig massa massaved på rot. Tidningsdöden har börjat härja och det kommer inte som någon överraskning. För åtta år sedan var jag moderator i Slovenien på en EU-träff som skulle stärka skogssektorn nu när konkurrensen hårdnade, både från andra länder och från den digitala utvecklingen. Mötet handlade om innovationer. Och den gemensamma slutsatsen var att, ja, det skulle verkligen behövas.

Bengt Ek–Jag har inte lösningen, sade Magnus Hall, redan då koncernchef på Holmen. Om någon har bra förslag så kom gärna till mig, log han.

Alldeles nyligen gjorde Danske Bank en utmärkt sammanställning med kommentarer om det här ”Glappet”. Eller borde banken kalla det ”Ravinen”? Det handlar om nedläggningen av pappersbruk och avståndet i tid tills något annat skapar ny efterfrågan på virke, så som nya biomaterial, bränslen och kemikalier.

I Danske Banks nyhetsbrev säger Magnus Hall ungefär samma sak igen åtta år senare (även om man vid det här laget har skapat en avdelning som ska utforska nya tekniker):
–Hos oss har varje beslut att stänga en maskin föregåtts av mycket noggranna studier av alternativ tillverkning. Tyvärr har vi inte funnit detta ännu. Och när vi stänger maskiner blir åtgärden dramatisk, men ännu allvarligare är den effekt som kan uppstå om infrastrukturen i samhället runt industrin monteras ned.

Även viljan att investera i skogsindustri kan komma att monteras ner under Glappet, kommenterar andra analytiker.

I en globaliserad värld med växande behov av material och energi har det visat sig vara svårt att sia om framtiden för skogsråvaran. Och även under de senaste åren har efterfrågan på svensk skogsråvara fortsatt att stiga. Men om vi ändå väntar oss att ravinen verkligen öppnar sig framför våra fötter finns det många frågeställningar att ta itu med i skogsbruket.
Vilka bestånd bör avverkas innan priserna faller ytterligare? Hur ska resten skötas för att konserveras? Hur kan fastighetetens/företagets ekonomi läggas upp för att övervintra? Vilken sorts skog ska planteras för framtiden? Vad blir rätt pris på rena skogsskiften? Bör skogsägaren satsa på annat än virkesodling?

För de enskilda skogsägare som inte har en offensiv strategi i sitt skogsinnehav blir grundtipsen: Sköt skogarna nu så att de inte behöver för mycket investeringar om tio år. Sök fler vägar att sälja eller använda virket. Bredda intäkterna från skogen på andra sätt om pengaflödet behövs. Odla andra värden du vill ha i skogen. Fundera två gånger före lånebaserat köp till högt pris.

Skogen är en tillgång som alltid kommer att behövas på flera sätt. Men den mår ofta bra av lite långsiktighet i planeringen.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb