Tema konkurrenskraft

Bli starkare med delägare

28 november 2023 Personalen är guld värd, speciellt för det lite mindre företaget. Ett sätt att öka bolagets konkurrenskraft är att göra medarbetare med nyckelkompetens till delägare.

Bli starkare med delägare
Det är viktigt att värdera företaget noggrant inför ett delägarskap, säger Björn Johansson. Foto: Jens Fältskog.

Vi börjar med ett scenario som många små skogsmaskinföretagare säkert kan relatera till: En ensam ägare och fyra anställda. En medarbetare säger upp sig för att hen har fått bättre lön hos ett annat företag. Att hitta en ersättare går trögt och därför blir det svårare att konkurrera om nya uppdrag.

Ett sätt att undvika en sådan här situation är att göra en eller flera anställda till delägare i företaget. Syftet är att få personalen att stanna kvar och bli mer lojal och engagerad i hur företaget utvecklas framåt.

Kristina Palmquist

– Känslan av att vara med och äga ett företag gör att man känner ett större ansvar. Du går den extra milen när du inte bara är anställd, säger Kristina Palmquist som är skattechef på Ludvig & Co som erbjuder tjänster inom ekonomi, skatt och juridik till småföretagare, inte minst inom de gröna näringarna.

Företaget är en bland flera aktörer som kan hjälpa till i processen med att ta in delägare. Björn Johansson som är transaktionsspecialist ser flera poänger med åtgärden.

– Förutom att många bolag har ett mycket högt personalberoende av sina nyckelspelare står många inför risken att antingen behöva rekrytera dyrt eller tvingas ge upp en väsentlig del av vinsten till förmån för ökade personalkostnader för att möta den anställdes lönekrav, säger Björn Johansson.

Ekonomiskt kan det vara fördel både för huvudägaren och delägaren. Höjd lön är inte lika viktigt när det finns möjlighet för vinstutdelning, där skatten är lägre än på lön.

– Det är en bra idé att se över sin skattesituation, säger Kristina Palmquist.

Hur går det då till när man ska ta in en delägare? Björn Johansson berättar att han alltid börjar med att beräkna värdet på bolaget. Dels ett substansvärde – alltså tillgångar och skulder –dels ett marknadsvärde som även tar med immateriella tillgångar i beräkningen. Det sistnämnda är betydligt knepigare.

– Ett bra bolag har mycket bättre marknadsvärde än substansvärde. Om det är ett starkt bolag med väldigt mycket kompetens ökar värdet ytterligare. Men stor kompetens fördelad på få personer innebär också en risk för att bolaget är mer sårbart, säger Björn Johansson.

Viktigt är att i ett tidigt skede i processen ta fram ett genomarbetat aktieägaravtal, där så många eventualiteter som möjligt ska finnas med. I avtalet regleras vad som ska gälla i olika framtida scenarier, till exempel en konfliktsituation, om någon vill lämna bolaget eller om någon olyckligtvis inte kan fortsätta att arbeta.

Delägarskap är inte något för alla, konstaterar Björn Johansson. I några fall har han valt att avråda.

– Ska du ta in delägare – eller bli delägare – måste du vara en lagspelare. Är du en solist är det kanske bättre att fortsätta vara det, säger han.

UR SKOGEN NR 11 2023

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb