Björn får varg att fälla färre älgar

8 februari 2017 Älgkalvar är vargarnas vanligaste bytesdjur. Men varg fäller älg mer sällan när de vistas i samma områden som björn. Det är tvärtemot vad forskare tidigare trott.

Björn får varg att fälla färre älgar

– Eftersom björn ofta tycks kunna lägga beslag på älgar som är slagna av varg och därmed hindra vargarna från att nyttja dessa bytesdjur förväntade vi oss att vargar som lever i områden med björnförekomst skulle tvingas slå älgar oftare för att tillgodose sitt födobehvo, säger Håkan Sand, som är ansvarig för vargforskningsprojektet Skandulv vid Grimsö forskningsstation, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Förvånande nog visade sig förhållandena vara de motsatta,  skriver SLU i pressmeddelandet.

Det tog 28 procent längre tid för vargarna att döda en älg i områden med björn under tidig sommar i Skandinavien. Samma mönster fanns under sommarperioden i Yellowstone. När björn besökte vargslagna kronhjortar (wapiti) resulterade det i att det tog i 14 procent längre tid till att nästa hjort dödades av samma vargflock, jämfört med vargslagna kronhjortar som inte besöktes av björn.

En möjlighet är att björnen genom att lägga beslag på vargslagna älgar fördröjer att vargarna lämnar platsen för att söka efter nästa bytesdjur, jämfört med om de hade fått äta bytet i lugn och ro. Det kan också vara så att det i områden med både varg och björn uppstår ett hårt jakttryck på älgkalvar vilket medför att de blir färre.Vargarna tvingas då söka under en längre tid för att hitta nästa älgkalv.

– Vi arbetar för fullt med att undersöka vilken av dessa två förklaringar som är mest trolig, säger Aimee Tallian från Utah State University som har varit den ledande amerikanska forskaren i denna studie.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb