Biotoptopp i Kronoberg

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Brunpudrad nållav
Brunpudrad nållav är en signalart som dessutom är rödlistad. Den växer på grova, barklösa stubbar av främst gran, björk och al och förekommer oftast i fuktiga skogar av naturskogskaraktär. Foto: Sigve Reiso/Naturarkivet
SIGNALARTER. Förra året ökade antalet registrerade nyckel­biotoper i avverkningsanmälda skogar kraftigt i Kronobergs län. Ökningen sammanfaller med att Naturskyddsföreningens länsförbund intensifierade inventeringen av hotade arter. 

Du läser nu ett smakprov ur tidningen SKOGEN. Prova på 3 nummer för endast 99 kr, klicka här>>Du läser nu ett smakprov ur tidningen SKOGEN.
Prova på 3 nummer för endast 99 kr. Klicka här»

Annons
Annons

Tema - Läsarnas önskenummerUnder 2015 fokuserade Naturskyddsföreningen i Kronoberg på att inventera avverkningsanmälda skogar. Inventeringen gav resultat. Merparten av alla nyckelbiotoper som senare registrerades hos Skogsstyrelsen hade först besökts av Naturskyddsföreningen.

Johan MarandJohan MarandVi ställde några frågor till Johan Marand, Naturskyddsföreningens mångfaldsgrupp i Kronoberg.
Vid vilken typ av fynd brukar ni överklaga avverkning till Skogsstyrelsen? 
– Det vi skickar till berörda myndigheter, markägare och ombud är bara information om funna naturvärden. Det är alltså inte en överklagan, eftersom en avverkningsanmälan inte är något beslut. De arter som främst noteras vid inventering är signalarter och rödlistade arter, eftersom de är goda indikatorer på skyddsvärd skog.

Hur lång tid brukar det ta innan ni får besked om avverkning stoppas och om skogen klassas som nyckelbiotop?
– Vi får information om nya nyckelbiotoper när de registrerats av Skogsstyrelsen och blir tillgängliga på skogskartan på deras hemsida. Jag tittade på några exempel och då var det två-tre veckor från det att vi rapporterat våra fynd till det att Skogsstyrelsen utförde sin inventering av området. Jag antar att den också registreras nära det datumet.

Har ni någon gång fått ett område klassat som naturreservat? 
– Nej, där vi fält­besökt och sedan Skogsstyrelsen registrerat områden med höga naturvärden har varit nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt och biotopskydd.
Hur har reaktionerna från skogsägarna varit?
– En del är positiva till att få kunskap om höga naturvärden på sin mark. Andra är mer negativa. De tycker exempelvis att de får kännedom om höga naturvärden sent i processen. Det hade kunnat undvikas om markägare och ombud själva utfört en grundlig naturvärdesinventering innan avverkningsanmälan.

Det finns oroade skogsägare som säger att "inventerar man tillräckligt noga så kan man hitta naturvärden som stoppar vilken avverkning som helst". Vad vill du säga till dem?
– Signalarter och rödlistade arter förekommer sällan i skogar med låga naturvärden. Det är därför de är bra indikatorer på skyddsvärd skog. Tillsammans med faktorer som skogens strukturer och kontinuitet är de viktiga vid naturvärdesinventering innan avverkning planeras.

Inventering i Kronoberg
Under 2015 avverkningsanmäldes cirka 3 500 skogar i länet.
Totalt registrerade Skogsstyrelsen 32 nyckelbiotoper i avverkningsanmälda skogar. Naturskyddsföreningen hade informerat om 27 av dessa. 
Antalet registreringar i länet ökade kraftigt under året. Totalt 50 stycken tillkom i Skogsstyrelsens register. 2014 registrerades tio, 2013 endast fyra. Naturskyddsföreningen i Kronoberg befarar dock ett stort mörkertal när det gäller nyckelbiotoper. 

SKOGEN 6-7/2016

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Monteringshall Rottne

  Rottne siktar på dubbel kapacitet

  Kategorier: teknik, skogsmaskiner, Rottne
  MASKINER. Rottne Industri satsar på att om sex år kunna tillverka 300 skogsmaskiner per år i sin fabrik i orten Rottne norr om Växjö.
 • Annons
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Annons
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Annons