Förslag vill tillåta större biotopskyddsområden

20 juni Möjlighet för skogsägare att skydda större biotopskyddsområden samt högre ersättning vid vissa naturvårdsavtal. Det är förslag som lämnats till regeringen av myndigheter.

Förslag vill tillåta större biotopskyddsområden
Foto: Skogsstyrelsen.

Det är Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har som har tagit fram nio förslag. Flera gäller biotopskydd som är den vanligaste formella, ersättningsberättigande skyddsformen.

Bland annat vill myndigheterna att biotopskyddsområdena ska kunna vara dubbelt så stora som idag och att ersättningen för naturvårdsavtal i fjällnära skogar höjs kraftigt.

– Mer flexibla och anpassade former för skydd av skog är ett sätt att ännu bättre ta till vara markägares vilja att bevara och skydda biologiskt värdefulla skogar, säger Johan Eriksson, biträdande chef för Skogsavdelningen, i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Några av förslagen:

  • Biotopskyddsområden ska kunna omfatta områden med en storlek på upp till 50 hektar. Förslaget innebär att det ska kunna bildas biotopskyddsområden större än dagens 25 hektar, främst inom fjällnäraområdet och i vissa fall även i övriga landet.
  • En variant av naturvårdsavtal införs ovan gränsen för fjällnära skog med möjlighet till anpassat nyttjande. I naturvårdsavtal ovan gränsen för fjällnära skog ska det vara möjligt att tillgodose en markägares önskemål om ett visst, begränsat nyttjande för husbehov. En förutsättning är att naturvärdena bara påverkas marginellt.
  • Ersättningen för naturvårdsavtal höjs ovan gränsen för fjällnära skog. Förslaget innebär att vid den längsta avtalstiden om 50 år kan det handla om upp emot en fördubbling jämfört med dagens ersättningsnivå.
  • En skoglig basväg ska kunna undantas från ett biotopskyddsområde. Det ska vara möjligt att undanta en mindre del av ett biotopskyddsområde som utgörs av en befintlig skoglig basväg, vars användning inte bedöms påverka naturvärdena i biotopskyddet negativt.

.

Rapporten ”Förslag på mer flexibla biotopskydd samt anpassade skydds- och ersättningsformer för det fjällnära området” är nu lämnad till regeringen.

I rapporten finns även ett förslag om att införa ett artskyddsavtal, en särskild variant av naturvårdsavtal för att specifikt hantera artskyddet i ordinära livsmiljöer. Avtalet kan anpassas till art- och situationsspecifika behov samt kan vara ett alternativ då ett begränsat skogsbruk bedrivs inom ramarna för artskyddet

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Tomas Frisk är ny chef för skog på WWF
SkogenJobb