Biosatsning ska bli en lösning för Kanada

10 juli 2012 På tio år har Kanadas skogsindustri halverat sin andel av landets BNP, sagt upp en tredjedel av arbetsstyrkan och nästan halverat avverkningarna.

Under ett seminarium på KSLA i Stockholm förklarade Catherine Cobden, chef   för FPAC, Forest Products Association of Canada, hur man ska ta sig ur krisen.
– För det första ökar vi näringens produktivitet och konkurrenskraft. Sedan gäller det att diversifiera marknaden. Här har hänt mycket. Skogsindustrin är till exempel nu landets största exportör till Kina, och näst störst på Indien.
– Den tredje satsningen är att ”kapitalisera” på gröna meriter. Den gamla skogsnäringens dåliga miljörykte ska tvättas bort och vi ska tydligare visa att vi är en förnybar odlad resurs.
– Den fjärde satsningen är att få ut maximalt av varje träd, säger Catherine Cobden. Det innebär att ta hand om hyggesrester och att nyttja allt spill från industrin. Men framför allt handlar det om att industrin ska utvinna nya moderna produkter ur trä. Skogen ska ge biokemikalier, biomaterial och högförädlade biobränslen.

I framtiden kommer plank och pellets att fortsätta strömma från Kanada – men  andra nya produkter känns mer spännande:
Textilier som ska ta marknad från bomullsindustrin och nanokristaller utvunna ur fibern som ger lättare material i flygplanen. Eller nedbrytningsbar bioplast som kan komma in i ett läge där man beräknar att marknaden för plastprodukter kommer att dubbleras på tio år.

En av FPAC:s satsningar är ”företagsdating” där skogsindustrin förs samman med andra industrier för att skapa nya produkter och affärsidéer. Framtiden finns i gränssnittet mellan olika branscher och tekniker.
– Hittills har 200 bolag har anmält intresse. Även svenska företag är välkomna att söka nya innovativa samarbeten – om de inte tillhör skogsindustrin, tillägger Catherine Cobden.

Visionerna känns igen från svensk skogsindustri. Det finns dock en skillnad mellan Sveriges satsning och Kanadas – liksom motsvarande ambitioner i Finland. I de två senare, mer krisdrabbade näringarna, görs en betydligt starkare nationell satsning, medan svenska företag ofta får driva utvecklingen på egen hand.
 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb