PARTER.

”Biometrias styrelse ­behöver fler renodlade ­säljare”

16 juli 2019 Biometrias styrelse ska representera både säljare och köpare på virkesmarkanden – men de renodlade säljarna är underrepresenterade, anser Svenska kyrkan. Nu är en liten förändring i alla fall på gång.

”Biometrias styrelse ­behöver fler renodlade ­säljare”

I virkesmätarorganisationen Biometria, en sammanslagning av VMF och SDC, finns en styrelse med tolv platser. Hälften ska besättas av virkessäljare och hälften av virkesköpare. På stolarna för virkessäljare finns representanter för Mellanskog, Norra skogsägarna, Norrskog, Södra skogsägarna, Skogssällskapet och Sveaskog.

Gert Adolfson som är chef för egendomsförvaltningen i Skara stift inom Svenska kyrkan konstaterar att ingen av säljarsidans ordinarie ledamöter därmed representerar någon aktör som enbart är leverantör till virkesindustrin. Samtliga har dubbla intressen: Skogsägarföreningarna har egna industrier, Sveaskog är delägare i Setra och Skogssällskapet köper in virke av enskilda skogsägare och säljer vidare.
Exempel på virkessäljare som bara säljer – och inte köper – virke är Svenska kyrkans prästlönetillgångar, allmänningar, godsen, kommuner, landsting och Fortifikationsverket. Dessa skulle kunna inneha ordinarie styrelseplatser, anser Gert Adolfson som själv är suppleant för Skogssällskapets vd i styrelsen.

Svenska kyrkans prästlönetillgångar har en förvaltningsgrupp som nu har beslutat att driva den här frågan för att åstadkomma en förändring.
– Vi ser att det finns en förbättringspotential. Svenska kyrkan säljer varje år två miljoner kubikmeter och för oss är det en viktig fråga, säger Gert Adolfson.
Han påpekar att en växande bioekonomi med växande efterfrågan på virke behöver en väl fungerande virkesmarknad. En sådan måste bygga på ett ömsesidigt förtroende mellan köpare och säljare. För att virkessäljare ska känna sig trygga krävs att de kan ha förtroende för den organisation som mäter in virket vid industrin. 
– Vi tror på idén med Biometria, men om Biometria ska fungera måste partssammansättningen spegla virkesmarknaden på ett bättre sätt.

Vissa roller har förändrats med åren, vilket borde speglas i representationen, anser Gert Adolfson.
– Virkesmarknaden ändras över tid. Tidigare ägde godsen ofta industri, men det gör de inte nu. 
Valberedningen som föreslår namn till Biometrias styrelse består av en representant för LRF och en för Skogsindustrierna. Efter kontakter mellan Svenska kyrkan och LRF:s representant har man föreslagit att Gert Adolfson ska bli ordinarie styrelseledamot efter halva mandatperioden och att Skogssällskapets representant då i stället ska bli suppleant.
– Det är väl en okej lösning, men sakfrågan handlar inte om prästlönetillgångarna får vara med i styrelsen. Huvudfrågan är om det är en bra mix av köpare och säljare i Biometrias styrelse, säger Gert Adolfson.

SKOGEN 6-7/2019

Läs mer: Inga skogsägare i myndighetens styrelse.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb