”Biometrias styrelse ­behöver fler renodlade ­säljare”

Bild för birgittasennerdal Written by birgittasennerdal On the
Gert Adolfson
Gert Adolfson
PARTER. Biometrias styrelse ska representera både säljare och köpare på virkesmarkanden – men de renodlade säljarna är underrepresenterade, anser Svenska kyrkan. Nu är en liten förändring i alla fall på gång.

I virkesmätarorganisationen Biometria, en sammanslagning av VMF och SDC, finns en styrelse med tolv platser. Hälften ska besättas av virkessäljare och hälften av virkesköpare. På stolarna för virkessäljare finns representanter för Mellanskog, Norra skogsägarna, Norrskog, Södra skogsägarna, Skogssällskapet och Sveaskog.

Annons
Annons

Gert Adolfson som är chef för egendomsförvaltningen i Skara stift inom Svenska kyrkan konstaterar att ingen av säljarsidans ordinarie ledamöter därmed representerar någon aktör som enbart är leverantör till virkesindustrin. Samtliga har dubbla intressen: Skogsägarföreningarna har egna industrier, Sveaskog är delägare i Setra och Skogssällskapet köper in virke av enskilda skogsägare och säljer vidare.
Exempel på virkessäljare som bara säljer – och inte köper – virke är Svenska kyrkans prästlönetillgångar, allmänningar, godsen, kommuner, landsting och Fortifikationsverket. Dessa skulle kunna inneha ordinarie styrelseplatser, anser Gert Adolfson som själv är suppleant för Skogssällskapets vd i styrelsen.

Svenska kyrkans prästlönetillgångar har en förvaltningsgrupp som nu har beslutat att driva den här frågan för att åstadkomma en förändring.
– Vi ser att det finns en förbättringspotential. Svenska kyrkan säljer varje år två miljoner kubikmeter och för oss är det en viktig fråga, säger Gert Adolfson.
Han påpekar att en växande bioekonomi med växande efterfrågan på virke behöver en väl fungerande virkesmarknad. En sådan måste bygga på ett ömsesidigt förtroende mellan köpare och säljare. För att virkessäljare ska känna sig trygga krävs att de kan ha förtroende för den organisation som mäter in virket vid industrin. 
– Vi tror på idén med Biometria, men om Biometria ska fungera måste partssammansättningen spegla virkesmarknaden på ett bättre sätt.

Vissa roller har förändrats med åren, vilket borde speglas i representationen, anser Gert Adolfson.
– Virkesmarknaden ändras över tid. Tidigare ägde godsen ofta industri, men det gör de inte nu. 
Valberedningen som föreslår namn till Biometrias styrelse består av en representant för LRF och en för Skogsindustrierna. Efter kontakter mellan Svenska kyrkan och LRF:s representant har man föreslagit att Gert Adolfson ska bli ordinarie styrelseledamot efter halva mandatperioden och att Skogssällskapets representant då i stället ska bli suppleant.
– Det är väl en okej lösning, men sakfrågan handlar inte om prästlönetillgångarna får vara med i styrelsen. Huvudfrågan är om det är en bra mix av köpare och säljare i Biometrias styrelse, säger Gert Adolfson.

SKOGEN 6-7/2019

Läs mer: Inga skogsägare i myndighetens styrelse.

Publicerad:
Bild för birgittasennerdal
Birgitta Sennerdal
 • Här möts lärare med skogen som klassrum

  Den 29-30 augusti 2019 görs en djupdykning i utomhuspedagogik. Över 350 lärare i klassrum utan tak möts i Jönköping.
 • Annons
 • LRF Skog får ny erfaren ordförande

  Paul Christensson, 60 år, har varit aktiv i skogsägarrörelsen i mer än halva sitt liv. Nu blir han ny ordförande för LRF Skog.
 • ”Man kan inte minska utsläpp som är förbjudna”

  Kategorier: debatt, Magnus Nilsson
  DEBATT.  Om vi använder skogens tillväxt till att bygga hus som står i sekler kan detta marginellt minska koldioxiden i atmosfären. Men att hävda att man genom att använda mer skogsprodukter kan minska utsläpp som är förbjudna - det går bara inte, skriver Magnus Nilsson i en slutreplik.
 • Annons
 • ”Skogsdebatten måste vidga horisonten"

  Kategorier: debatt, Sten B Nilsson
  DEBATT. Varför fallerade det nationella skogsprogrammet? Och varför är skogsnäringen så fixerad vid att konservera skogsbruket i dess nuvarande form? I en analys funderar professor Sten B Nilsson på varför det saknas helhetssyn, både i näringen och i samhället i stort.
 • ”Skifte till skogsprodukter gör stor klimatnytta””

  DEBATT. ”Magnus Nilsson bör läsa vår rapport litet noggrannare. Ett centralt budskap är de minskade koldioxidutsläpp som skogsprodukter bidrar till när de ersätter fossila material baserade på olja och kol", skriver Carina Håkansson i en replik.
 • Annons