”Bioekonomin – det nya svenska undret”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
blandskog
Foto: Björn Svensson, SKOGENbild
DEBATT. Vi har alla hört om det svenska musikundret. I 40 år har Sverige varit världsbäst på musik. Nu ser vi ett nytt under växa fram. Omställningen till biobaserad ekonomi innebär att vi byter ut fossil olja mot förnybart biologiskt material – biomassa. Det skriver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i Dala-Demokraten.

Klimatfrågan är en av de starkaste drivkrafterna för den strukturomvandling som nu sker. I omställningen från fossilberoende spelar biobaserade lösningar en viktig roll.

Annons
Annons

- Jag vill att svenska skogs- och träprodukter samt tjänster ska stå för mycket mer än bara bra kvalitet. Sverige ska gå i bräschen för ett integrerat främjande och vi ska ha en tydlig skogsröst internationellt. Vårt svenska agerande internationellt ska ta avstamp i det som vi är bra på – att värna om transparenta regelverk, en stor variation av det skogliga ägandet, en stark kooperativ rörelse, mark- och nyttjanderättigheter, ett jämställt samhälle, utbyggd infrastruktur, god kunskap om skogens olika värden och väl utvecklade rutiner för inventering och uppföljning samt ett gott innovationsklimat, skriver Sven-Erik Bucht.

Läs debattartikeln i Dala-Demokraten

Opinion
Publicerad:
 • Därför får de Föreningen Skogens priser

  Föreningen Skogens pristagare uppmärksammades på Forum för bioekonomi idag där de även fick motta gratulationer av Kung Carl XVI Gustaf. Här kan du läsa motiveringarna.
 • Annons
 • Trävaror lyfte Södras första kvartal

  Ökade priser på sågade trävaror gav Södras rörelseresultat för första kvartalet ett kraftigt uppsving.
 • Håll koll på lastbilens brandskydd

  Om en timmerbil drabbas av brand utan att ha rätt släckningsutrustning är det inte säkert att försäkringen gäller. Medvetenheten om detta, och brandskyddsnormer överhuvudtaget, varierar, enligt Dafo Vehicle som utvecklar släckningssystem.
 • Annons
 • "Hög tid ta itu med missuppfattningar om skog och klimat”

  SKOGENdebatt. Det finns  många missuppfattningar om skogen och klimatet. En fristående tankesmedja för skog skulle kunna nå ut med vad som behöver göras, skriver Reidar Persson
 • Virkesstudion #57 – Uppdatering med Magnus Thor

  Viktiga skogsägardatum samt kunskap från en stor skogsentreprenör sprids i det här avsnittet av Virkesstudion.
 • Annons