Biobränslet slår mot Billy

14 december 2007 Sågarna tjänar massor på spånet när staten satsar på skogsbränsle. Men när priset drivs upp drabbas de företag som tillverkar och använder sig av träskivor. Bland dem ingår stora delar av företagen som tillverkar möbler och byggmaterial, till exempel bokhyllan Billy som tillverkas i Kättilstorp.

Trä och Möbelindustriförbundet har resenterat en rapport som visar att statens subventioner till eldning av industriell träråvara tydligt har snedvridit konkurrensen på marknaden för skogsråvara.

Den växande svenska trä- och möbelindustrin, som genererar större export än både järnmalm och pappersmassa tillsammans, riskerar därmed att bromsas i sin utveckling, skriver nu TMF. En analys av konsultföretaget Pöyry visar att efterfrågan på ved från skogsindustrin beräknas öka med 9 miljoner m3 fram till 2010. Energisektorn kommer att stå för 75 procent av den ökningen. Subventionerna har redan ökat energisektorns betalningsförmåga, och den ökade efterfrågan kommer att driva upp priset på träråvara ytterligare. Priset på sågspån har gått från runt 30 kronor 1999 till över 100 kr per m3 idag.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb