Betesskador minskar

10 augusti 2007 En halvering av betesskador i Västernorrland.

Skogarna i Västernorrlands län inventeras varje år för att kartlägga hur mycket skada betande älgar har gjort på träden. För två år sedan låg andelen stamskador på tolv procent, men i år landar siffran på drygt sex procent. Det är en halvering av skadorna på två år.

— Skadenivån sjunker, men vi är inte i nivå än, säger Jukka Kuivaniemi, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

Målet är att andelen färska stamskador ska ligga runt två procent. Särskilt i Medelpads västra delar har stamskadorna varit få. Det kan betyda att älgstammen minskar.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb