Betesskador i norr långt över målnivån

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Fotop: Skogsstyrelsen.
Viltbetesskadorna på ung tallskog i norra Sverige ligger, som i fjol, på elva procent. Det visar årets inventering.

Skadorna är ojämnt fördelade i landskapet vilket innebär att vissa markägare får bära en stor del av bördan med mycket höga skadenivåer, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

– I jämförelse med den nationellt fastställda målnivån på fem procent skador är det allt för stora skador. Det finns därav behov av att vidta åtgärder som leder till att skadorna på skog minskar och närmar sig de mål som våra myndigheter har beslutat om, säger Magnus Kristoffersson, viltspecialist på Skogsstyrelsen.

Skadenivån undersöks numera med hjälp av digitala kartor.  De visar vilka geografiska områden som är mer utsatta för skador orsakade av vilt än andra och kan bidra till att ge en mer nyanserad bild av skadorna orsakade av vilt, anser myndigheten.

– Genom de digitala kartorna har vi ett bättre underlag och kan då rikta åtgärder mot de områden där problemen är störst. Det ger utökade möjligheter för att i dialog finna förslag till åtgärder inom såväl förvaltningen av våra viltstammar som till riktade förebyggande åtgärder inom skogsbruket för att nå gemensamma målsättningar, säger Carina Olofsson Boström, Skogsstyrelsens samordnare för projektet Samverkan skog och vilt.

TEXTEN HAR KORRIGERATS 9/8

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Så stort är hyggesfritt skogsbruk

  För första gången har Skogsstyrelsen tagit fram statistik över hyggesfritt skogsbruk. Den visat att det bedrevs på 644 000 hektar förra året.
 • Annons
 • ”Låt oss jobba tillsammans för frivilligt skydd”

  Norra Skog vill att politiker och myndigheter ska jobba tillsammans med skogsägarföreningarna för att hitta vägar att skydda skog på frivillig väg. Vi kan lära av Norge, anser de.
 • Större areal anmäld för avverkning i år

  Den totala arealen som anmäldes för avverkning under årets första åtta månader var 8 procent större än under samma period förra året.
 • Annons
 • Brett om biodiversitet i ny bok

  Kategorier: biologisk mångfald, SLU
  En ny antologi från SLU visar vad som ryms inom det breda begreppet biologisk mångfald – och ger förslag på  lösningar för att bevara den.
 • "Sverige behöver en hjortskadeinventering” 

  Kategorier: viltbetesskador, Kronhjort
  Skador orsakade av hjort är ett välkänt problem i Götaland, men även i norr drabbas allt fler skogsägare. Främst av en växande kronhjortsstam. Hur illa det är vet ingen – det finns ingen nationell kartläggning. 
 • Annons