Betesskador fortsatt värst i norr

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Problemen med betesskador av älg fortsätter att vara stort i de norrländska skogarna. Värst är skadorna i Västerbottens inland och Jämtland, visar Skogsstyrelsens analys av 2017 års älgbetesinventering.

Även om det ser bättre ut  på vissa håll i Norrland har läget sett över hela landsdelen inte förbättrats. På många håll ligger betesskadorna på ungefär samma nivå som tidigare och på vissa håll har de ökat.

Annons
Annons

De mest oroande resultaten finns i Lycksele och Storumans kommuner, samt i ett område nordväst om Östersund. Där är andelen skadade tallar extremt hög – 72 respektive 63 procent. Som jämförelse är motsvarande siffra i sydvästra Västerbottens län 28 procent.

– Resultaten från inventeringen visar att engagemanget och ansvarstagandet inom älgförvaltningen och skogssektorn måste öka, säger Staffan Norin, regionchef för Skogsstyrelsens region Nord. Om vi ska få rönn och asp i framtida skogar, och fortsätta nyttja skogen för ett hållbart samhälle, måste betesskadorna minska på både kort och lång sikt.

Positivt är att årets Äbin visar att ståndortsanpassningen – rätt trädslag på rätt mark – sköts på ett bra sätt.

Sverige är indelat i cirka 150 älgförvaltningsområden. I drygt hälften av dem inventeras viltskadorna årligen. I Norrland har cirka 1 500 ungskogar besökts av professionella inventerare. Inventeringen ska i första hand användas som ett underlag för beslut om älgjakt i älgförvaltningsgrupper med representanter för markägare och jägare.

I både Götaland och Svealand pekar årets inventeringar på vissa förbättringar jämfört med 2015.

 

 

 

Publicerad:
 • Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

  Det är tveksamt om granbarkborrefällor minskar angreppen på den närliggande skogen enligt en ny studie.
 • Annons
 • Förlust ”som väntat” för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Det första rörelseresultat efter fusionen visar en förlust på 95 miljoner. "Helt enligt förväntningarna", kommenterar Norra Skog.
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons