Bete lönsammare än skogsbruk och ger guldkant från EU

21 maj 2007 Vapnö gård i Halland har hos Skogsstyrelsen ansökt om att få avverka 67 hektar med äldre gran och tallskog. Syftet med avverkningen är att utöka betesarealen för gårdens 1000 mjölkkor. Betesmarken kommer efter omföringen att kunna ge ägaren Vapnö AB 74 000 kronor i årligt betesbidrag. Men det är inte bidraget i sig som fått Vapnö AB att bestämma sig för att omföra skogsmark till bete. Skälet är att betesdrift, även utan bidrag, är mer lönsamt än skogsbruk.

Bete lönsammare än skogsbruk och ger guldkant från EU

— Den ekonomiska kalkylen för betesdriften ser mycket bättre ut än för skogsproduktion, därför är det naturligt att man funderar på att ändra inriktningen, säger Lennart E Bengtsson VD på Vapnö AB. Det tar minst 40 år efter planteringen, om skogen nu klarar stormarna, innan skogen ger några pengar. Betesmarken ger avkastningen direkt efter stubbrytning och kalkning

Lennart E Bengtsson VD på Vapnö räknar med att stubbrytningen kommer att kosta omkring 3000 kronor per hektar.
— Håller kalkylen har vi ytterligare 100 hektar skog som vi kan omföra till bete.

Ansökan om omställningen kom in till Skogsstyrelsen den 27 april. Myndigheter har från den dagen sex veckor på sig att lämna sina synpunkter, men så här långt har varken Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen några invändningar.

— Det är inte helt ovanligt att vi får in den här typen av ansökningar om omföring för annat ändamål än skogsmark, men sällan i den här storleksordningen, säger Jörgen Ringagård på Skogsstyrelsen i Jönköping.

Tomas Lindberg

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb