Betala inte fullpris för dåliga jobb

6 december 2006 Markberedningssäsongen är i full gång.
Skogsbrukets rallare drar land och rike runt och vänder upp och ned på marken. Precis som alltid finns det både bättre och sämre entreprenörer. Som markägare ska man se till att jobbet blir rätt utfört och framför allt inte betala fullt pris för ett dåligt jobb.

Betala inte fullpris för dåliga jobb

Var tydlig med dina förväntningar
Vissa skogsägare föredrar en omvänd torva med mineraljord för högsta överlevnad och bästa tillväxt. Andra skogsägare föredrar mindre markpåverkan och högre risk för snytbaggeskador och sänkt produktion.
Var därför tydlig med dina krav och önske-mål. Till exempel: mer än 2300 planteringspunkter, varav minst 40 procent ska vara omvänd torva med mer än 5 cm mineraljord som är minst 30 x 30 cm. Se till att du får rätt maskin
Hög, harv, fläck eller grävmaskin, alla gör ett bra jobb på rätt marker. En högläggare eller fläckmarkberedare på stenig mark är bortkastade pengar. Kräv en harv istället. Omvänt brukar högläggare göra ett bättre jobb på mindre steniga marker. Det underlättar planteringen och ger bättre framtida produktion.
De flesta större virkesköpande organisationer kan erbjuda olika alternativ i samma region. Hör med din virkesköpare, har hon/han inga alternativ, fundera på om du ska söka en annan samarbetspartner för skogsvården.

Tro inte på myterna
En klok skogsman sa, om vi ändå satsar 1 200 kronor per hektar på att böka om marken, varför då inte göra det riktigt ordentlig? En omvänd torva med mineraljord ger på de flesta marker bästa överlevnad och tillväxt, allt annat är en myt. Tro inte heller på att det är mer fukt i harvspåret än under den omvända torvan. Det finns nästan inget torrare ställe på hygget än i den rena mineraljorden. Naturligtvis gäller det inte torvor som hänger i luften.
En bra markberedning underlättar dessutom planteringen, vilket ger dig fler lata dagar i solen och sparade kronor i plånboken.

Hela arealen ska köras
Det är inte ovanligt att markberedningsentreprenörer kör på ackord. De flesta är seriösa, men visst finns det en risk att någon slarvar med det där sista besvärliga hörnet.
Gå runt på hygget och kolla att hela arealen är åtgärdad. Många moderna markberedare är utrustade med GPS. Be att få se traktkartan. Om inte hela arealen är markberedd, betala endast för den verkliga arealen.

Var tydlig med hänsynen
Tro inte att det är självklart att torpgrunden eller fångstgropen går säker med hjälp av högstubbarna som ställdes runt omkring vid avverkningen. Erfarenheten visar annat. Se till att entreprenören har bra kartor och vet vilken hänsyn som ska tas. Markberedning sker dygnet runt, även sommarkvällar kan vara mörka och det är lätt att missa sparad hänsyn.
Följ upp i efterhand att det blev som du tänkt, en förstörd fornlämning kan bli en dyr affär. Kolla också att maskinen inte har kört sönder nämnvärt med lågor, högstubbar och stående döda träd som lämnades vid avverk-ningen. Moderna aggregat kan både lyftas och flyttas i sidled för att bevara sparad natur-hänsyn.

Tolerera inte körskador
Markberedningssäsongen är kort och entreprenörerna vill flytta så lite som möjligt och köra så mycket som möjligt. Då är det lätt hänt att det blir körskador, inte minst på trakter som vinteravverkats på grund av dålig bärighet. Ryck inte på axlarna åt markskador om ni inte har kommit överens om en viss mängd. Se till att de återställs eller att du får ersättning så att du kan återställa dem.

Kräv en kvalitetsuppföljning
Seriösa markberedningsentreprenörer gör en egen kontroll av kvaliteten på varje objekt. Hur många planteringspunkter blev det, vilken kvalitet har de, hur många slag per hundra meter blev det? Och blev det några körskador eller oljespill? Har hänsyn tagits till natur- och kulturvärden? Och så vidare.
Se till att du får tillgång till uppföljningen och gör en egen motsvarande kontroll. Det har hänt att uppföljningarna har fyllts i i kojan utan att ha något med verkligheten att göra.

Gör kvalitetskontroll
Med en egen kvalitetskontroll vet du att jobbet har blivit bra gjort. Om du känner dig osäker är det en god idé att gå en kurs i markberedning. Informera entreprenören i förhand om att du tänker göra kontrollen. En uppföljning bör omfatta antal planteringspunkter per hektar fördelade på kvalitet, förekomst av onödiga körskador eller oljespill, hänsyn till natur- och kulturvärden, antal markberedningsrader per hundra meter.

Berätta om du är nöjd
Är jobbet välgjort så berätta det för den som utfört det. Och för alla andra också.

Text: Erik Viklund

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb