Bergvik Skog vill bygga vindkraft i Söderhamn

Bild för Gunilla Lidén Written by Gunilla Lidén On the
Bergvik Skog har utrett möjligheterna att etablera mer vindkraft på bolagets marker. Inventeringen syftade till att hitta områden med goda vindresurser och relativt liten påverkan på omgivningen. I Söderhamns kommun har man identifierat markområden med lämpliga förutsättningar för fortsatt utredning rapporterar vindkraftsytt.se

– Resultatet av den förstudie vi har genomfört är mycket positivt. Som ett första steg har vi därför inlett en diskussion med ledningen i Söderhamns kommun, säger Peter Svantesson, vindkraftansvarig på Bergvik Skog.

Annons
Annons

Kommunen ser positivt på förslaget. – Det möjliga projekt som Bergvik Skog gett oss en inledande information om ser mycket intressant ut. Realiseras dessa planer kommer en mycket stor investering göras i kommunen, vilket vi hoppas kommer att ha positiva effekter för tillväxt och sysselsättning, säger Sven-Erik Lindestam (S), kommunalråd i Söderhamns kommun.

Enligt den preliminära planeringen kommer samråd kring den tänkta vindkraftsparken att startas under försommaren.

Publicerad:
Bild för Gunilla Lidén
Gunilla Lidén
 • Virkesstudion #50 – Årskrönika

  Vad har hänt sen sist? Titta på avsnittet och lyssna på vad Per Hedberg och Carl Johan Moberg har att berätta om framtiden för Virkesstudion. 
 • Annons
 • ”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

  SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
 • Mera känslor i skogskonflikten

  Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
 • Annons
 • Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

  Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
 • Styr granbarkborren ditt skogsliv?

  Måste du anpassa skötseln i din skog efter barkborren? Har skogens ekonomi förändrats i grunden? Eller har de senaste åren varit undantag? Svara på månadens fråga!
 • Annons