Bergvik Skog delas upp

27 november 2017 Bergvik Skog AB, som äger 2,3 miljoner hektar skog i Sverige, ska delas upp mellan aktieägarna. Störst andel av skogstillgångarna hamnar enligt planerna hos Stora Enso.

Bergvik Skog delas upp

Aktieägarna, som till 98 procent äger Bergvik Skog, har inlett en diskussion om ett omfördelat ägande. Det handlar om bland andra Stora Enso, Billerud Korsnäs, Karl Hedin och Persson Invest.

Bergvik Skog är idag uppdelat på dotterbolagen Bergvik Väst AB, med ungefär 83 procent av skogstillgångarna, och Bergvik Öst med ungefär 17 procent.

”Enligt planerna kommer Stora Ensos ägande av 49,3 procent i Bergvik Skog omvandlas till ett direkt ägande av 70 procent av värdet på skogstillgångarna i Bergvik Väst. Vidare väntas ungefär 15 procent av Bergvik Väst ägas direkt av FAM och 15 procent av ett konsortium av mindre aktieägare. Billerud Korsnäs avser förvärva Bergvik Öst. Återstående tillgångar i Bergvik Skog avses avyttras eller ingå i de skogsägande enheterna”, skriver Stora Enso i ett pressmeddelande.

Målet är att förändringen genomförs under första halvåret 2018.

– Avtalet om virkesförsörjning med Bergvik Skog som tecknades för 15 år sedan upphör att gälla nästa år. Vi har tillsammans med övriga delägare haft en framgångsrik resa som nu nått sitt slut. Den planerade transaktionen är ett naturligt steg för oss eftersom vi tror mycket på bioekonomin och vill säkra konkurrenskraftig råvaruförsörjning på lång sikt. Vi kommer att söka stöd från de aktieägare som äger de återstående 2 procenten, samt andra berörda parter, kommenterar Karl-Henrik Sundström, vd i Stora Enso.

Fotnot: Bland stora aktieägarna i den planerade omstruktureringen finns även Länsförsäkringar, Wallenbergsstiftelsen FAM, Kåpan Pension, Tredje AP-fonden och Tham Invest.

Om Bergvik Skog AB: Bolaget äger ungefär 2,3 miljoner hektar mark i Sverige och 0,1 miljoner hektar i Lettland, och är en Europas största privata markägare. Förutom att sälja miljöcertifierad skogsråvara upplåter företaget mark till jakt och fiske. Bergvik Skog producerar årligen ungefär 60 miljoner skogsplantor i tre egna plantskolor. Bergvik Skog producerar även  biobränsle från skog och jobbar med utveckling av vindkraft. Bergvik Skog AB bildades 2004 för att förvärva Stora Ensos och Korsnäs skogstillgångar i Sverige.   Källa: Stora Enso

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb