Bergs säljer sågverk till Vida

17 juni 2020 Bergs Timber säljer sina svenska sågverk till träkoncernen Vida.

Affären berör sågverken i Orrefors, Vimmerby och Mörlunda och genomförs den första september.  All personal vid respektive sågverk och i inköpsorganisationen för råvara kommer att erbjudas anställning hos Vida. Det redan avvecklade sågverket i Gransjö ingår i försäljningen.

Den totala köpeskillingen är cirka 400 miljoner kronor. Affären ger Bergs finansiell förutsättning att utveckla sin träförädlingsverksamhet i enighet med koncernens strategi,  skriver de i ett pressmeddelande.

Efter överlåtelsen kommer Bergs att bestå av träförädlingsverksamhet inom träskydd, hyvling, hus, fönster, dörrar, trädgårdsprodukter och pellets. Bergs fortsätter att bedriva sågverksrörelse i Lettland och Estland med en årlig produktion på cirka 350 000 kubikmeter samt hamn- och distributionsverksamhet i England.  

Den svenska sågverksrörelsen, inklusive nedlagda Gransjösågen, har en årlig försäljning på cirka 1,1 miljarder kronor. Kvarvarande verksamhet kommer att ha en nettoomsättning på cirka 2 miljarder kronor med en marginal som över tid varit högre och mer stabil än vad den svenska sågverksrörelsen uppvisar, uppger Bergs.

”Transaktionen, sammantagen med avvecklingen av övrigt rörelsekapital, innebär att Bergs finansiella nettolåneskuld, som vid utgången av första kvartalet 2020 uppgick till 695 miljoner kronor begränsas till cirka 150 miljoner kronor, motsvarande en nettoskuldsättningsgrad om cirka 15 procent”, skriver man vidare.

”Affären med Vida innebär att vår svenska sågverksrörelse och dess anställda hamnar i goda händer. Samtidigt ges Bergs förutsättningar att utvecklas inom mer förädlade segment utöver den betydande verksamhet av detta slag som vi redan har i Lettland och i Sverige. Jag ser nu framför mig en spännande och utmanande process för att transformera Bergs till ett företag med andra och mer krävande finansiella mål än våra nuvarande”, kommenterar Peter Nilsson, vd och koncernchef i Bergs.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb