Bengt Jonsson har avlidit

7 maj 2012 Professorn vid Skogshögskolan Bengt Jonsson har gått bort, 83 år gammal.

Bengt Jonsson har avlidit

NEKROLOG

Bengt tog sin jägmästarexamen 1955. Hans vetgirighet inför naturens gåtor ledde honom omgående in i forskarvärlden. Där skulle han förbli. Han gjorde det inte lätt för sig. Det var svåra och grundläggande frågor han gav sig på. Han utvecklade kunskapen om hur trädet växer, därifrån hur bestånd och hela skogar växer, allt på olika marker och klimat. I sin doktorsavhandling 1969 kunde han visa hur barrträdens årsringsbredd varierade efter årens väderlek. Sådana arbeten blev viktiga underlag för fortsatta studier i så aktuella frågor som markförsurning och klimatförändring. Under sin forskning och nästan ända fram till sitt slut reviderade Bengt under högsommaren sina försök. Då var svårt få hantlangare. Men hustru Birgitta ställde upp. Nu minns hon alla somrar i skogen med både glädje och vemod. Ovanliga semestrar för en tandläkare, tyckte en del.

Bengt hade nära till skogsbruket genom samarbete med dess förvaltningar. Där behövdes kunskaper om virkesförråd, tillväxt, konsekvenser av olika behandling och i slutändan uthållig avverkning. Metoder för sådant har länge funnits men mer osäkra och arbetskrävande. Bengt och medarbetare utvecklade ett ”paket” av datorbaserade program och hjälpmedel. Det gjorde prognoser för skogen snabbare och säkrare. Praktiska problem dök upp. Bengt visade sig nu även vara begåvad instrumentmakare. ”Dataklaven” var en av innovationerna. Nu används detta prognospaket på nära hälften av landets skogsareal.

Bengt Jonsson var en inspirerande undervisare. Det förekom att redan klara elever ändå återkom till hans föreläsningar. Hans entusiasm och frejdiga humör måste avnjutas. Han utsågs till elevkårens inspektor under 15 år.

Bengt hade en gudabenådad sångröst. Otaliga var klubbaftnar och jubileer. Till programmet hörde skönsång av inspektorn och någon likasinnad. Obligatoriska var några ”gluntar” och ett par ”Bellman”.

Bengt Jonsson var ledamot i Skogs o Lantbruksakademien, Han fick åtskilliga utmärkelser från lokala och nationella sammanslutningar.

Hans stora vänkrets kommer länge att sakna den värme och glädje han alltid spred omkring sig. Han sörjes närmast av hustru Birgitta samt barnen Marina, Anette och Tor med familjer. Därtill många nära vänner inom hela Skogssverige.

Henning Hamilton     Sören Holm
Ola Lindgren               Göran Ståhl

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb