Belönas för uppsving för trähusbyggande

22 mars 2019 Utvecklingen av korslimmat massivträ har gett byggandet av höga trähus ett uppsving världen över. Nu belönas Gerhard Schickhofer från Österrike, som drivit på utvecklingen, med Marcus Wallenbergpriset 2019.

Belönas för uppsving för trähusbyggande

Professor Gerhard Schickhofer, vid Tekniska universitetet i Graz i Österrike, har lagt den vetenskapliga och tekniska grunden för utvecklingen av korslimmat massivträ, så kallat CLT. Därför belönas han med priset på två miljoner kronor, skriver Marcus Wallenberg Foundation i ett pressmeddelande.

I merparten av de höga trähus som byggs i världen används moduler av just CLT. Materialet beskrivs som miljö- och klimatvänligt. Råvaran trä är förnybar och den färdiga byggnaden lagrar koldioxid under hela sin livslängd.

– Gerhard Schickhofers forskning och engagemang har spelat en avgörande roll för att sprida kunskapen om hur man uppför massiva och höga byggnader i CLT. Han har varit banbrytande som förmedlare av materialets teknologiska möjligheter till arkitekter och samhällsplanerare, säger professor Johanna Buchert, som är ordförande i prisnämnden.

Nämnden skriver i sin motivering att Gerhard Schickhofer och hans forskargrupp har varit drivande i utvecklingen av europeiska riktlinjer och tekniska godkännanden för att tillverka korslimmat trä till byggnader i flera våningar. Han har lämnat betydande vetenskapliga och teknologiska bidrag till utvecklingen av korslimmat trä som byggnadsmaterial. Gerhard Schickhofer har också lyckats omsätta sin forskning till praktiska tillämpningar. Han har tagit fram användarvänliga programvaror och handböcker, som har haft stor betydelse för branschen.

Kung Carl XVI Gustaf kommer att dela ut Marcus Wallenbergpriset 2019 till Gerhard Schickhofer under en ceremoni i Stockholm i oktober i år.

FAKTA CLT:  Cross laminated timber (eller korslimmat trä på svenska) består av flera lager av massivt trä som limmas ihop korsvis i längder på upp till 20 meter och fyra meters bredd. Tjockleken kan varieras efter behov. Gran, tall och lärk samt björk, ask och bok kan numera användas i tillverkningen. Materialet är starkt och förhållandevis lätt. CLT-skivor kan användas till både inner- och ytterväggar samt innertak, yttertak och golv. Det kan också formas för att skapa effektfulla designlösningar. Byggnader i CLT kännetecknas av korta byggtider och hög hållfasthet. De är motståndskraftiga mot brand och jordbävningar.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb