”Beklagligt att neka skyddsjakt på älg”

25 februari 2020 Länsstyrelsen i Västerbotten avslår Sveaskogs ansökan om skyddsavskjutning på älg i Lycksele kommun. ”Vi beklagar deras bristande förståelse för skadesituationen i ungskogen”, kommenterar Sveaskog.

”Beklagligt att neka skyddsjakt på älg”

Bakgrunden till Sveaskogs ansökan är att avskjutningsmålen under ordinarie jakttid inte uppnås. Det leder till omfattande och återkommande betesskador av älg vintertid.

”Det innebär att stora koncentrationer av vandringsälg samlas under vintertid på vissa specifika områden med ungskog. Dessa ungskogsområden drabbas då av stora betesskador med resultat att skogar som efter 20 års skogsskötsel borde utgöras av fem till sex meter höga träd, istället består av kraftigt nedbetade träd som knappt syns ovanför snötäcket”, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.

Skyddsavskjutning genomförs för att förebygga skador på egendom som har orsakats av vilda djur. Det är länsstyrelsen i det aktuella länet som ger tillstånd för skyddsavskjutning.

Sveaskog anser att  Länsstyrelsen i Västerbotten ”visar en bristande förståelse som är beklaglig”. Bolaget kommer att överklaga beslutet till Naturvårdsverket.

En komplikation av betesskadorna är att de äventyrar återbeskogning som är ett lagkrav. Det gör att markägaren riskerar böter vid betesskador i föryngringar.

”Det vi upplever som positivt är att vi har de privata markägarna i ryggen, vi har dessa dagar fått många samtal från markägare som uppskattar att betesskadeproblematiken lyfts fram”, skriver Sveaskog.

.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb