”Beklagligt att neka skyddsjakt på älg”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Betesskador av älg. Foto: Sveaskog.
Länsstyrelsen i Västerbotten avslår Sveaskogs ansökan om skyddsavskjutning på älg i Lycksele kommun. ”Vi beklagar deras bristande förståelse för skadesituationen i ungskogen”, kommenterar Sveaskog.

Bakgrunden till Sveaskogs ansökan är att avskjutningsmålen under ordinarie jakttid inte uppnås. Det leder till omfattande och återkommande betesskador av älg vintertid.

Annons
Annons

”Det innebär att stora koncentrationer av vandringsälg samlas under vintertid på vissa specifika områden med ungskog. Dessa ungskogsområden drabbas då av stora betesskador med resultat att skogar som efter 20 års skogsskötsel borde utgöras av fem till sex meter höga träd, istället består av kraftigt nedbetade träd som knappt syns ovanför snötäcket”, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.

Skyddsavskjutning genomförs för att förebygga skador på egendom som har orsakats av vilda djur. Det är länsstyrelsen i det aktuella länet som ger tillstånd för skyddsavskjutning.

Sveaskog anser att  Länsstyrelsen i Västerbotten "visar en bristande förståelse som är beklaglig". Bolaget kommer att överklaga beslutet till Naturvårdsverket.

En komplikation av betesskadorna är att de äventyrar återbeskogning som är ett lagkrav. Det gör att markägaren riskerar böter vid betesskador i föryngringar.

”Det vi upplever som positivt är att vi har de privata markägarna i ryggen, vi har dessa dagar fått många samtal från markägare som uppskattar att betesskadeproblematiken lyfts fram", skriver Sveaskog.

.

 

 

Publicerad:
 • FSC: Vi välkomnar synpunkter och dialog

  Kategorier: SKOGENdebatt, FSC Sverige
  SKOGENdebatt. Lars M Johansson frågar om FSC Sverige har blivit en hemlig grupp för några få invalda. FSC Sverige är en medlemsdriven frivilligorganisation som strävar efter dialog och öppenhet, och vi vill gärna få fler medlemmar och användare, skriver styrelserepresentanter i en replik.
 • Annons
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Bygg ditt eget paradis

  Skogsnäringen har säkert lika många namn för virke som inuiterna sägs ha för snö. Men vi är nog lika fattiga på synonymer för landskapsvård som inuiterna är när de ska prata om beachvolleyboll.
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Annons
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Annons