”Beklagligt att neka skyddsjakt på älg”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Betesskador av älg. Foto: Sveaskog.
Länsstyrelsen i Västerbotten avslår Sveaskogs ansökan om skyddsavskjutning på älg i Lycksele kommun. ”Vi beklagar deras bristande förståelse för skadesituationen i ungskogen”, kommenterar Sveaskog.

Bakgrunden till Sveaskogs ansökan är att avskjutningsmålen under ordinarie jakttid inte uppnås. Det leder till omfattande och återkommande betesskador av älg vintertid.

Annons
Annons

”Det innebär att stora koncentrationer av vandringsälg samlas under vintertid på vissa specifika områden med ungskog. Dessa ungskogsområden drabbas då av stora betesskador med resultat att skogar som efter 20 års skogsskötsel borde utgöras av fem till sex meter höga träd, istället består av kraftigt nedbetade träd som knappt syns ovanför snötäcket”, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.

Skyddsavskjutning genomförs för att förebygga skador på egendom som har orsakats av vilda djur. Det är länsstyrelsen i det aktuella länet som ger tillstånd för skyddsavskjutning.

Sveaskog anser att  Länsstyrelsen i Västerbotten "visar en bristande förståelse som är beklaglig". Bolaget kommer att överklaga beslutet till Naturvårdsverket.

En komplikation av betesskadorna är att de äventyrar återbeskogning som är ett lagkrav. Det gör att markägaren riskerar böter vid betesskador i föryngringar.

”Det vi upplever som positivt är att vi har de privata markägarna i ryggen, vi har dessa dagar fått många samtal från markägare som uppskattar att betesskadeproblematiken lyfts fram", skriver Sveaskog.

.

 

 

Publicerad:
 • "Skogen borde få växa klart före slutavverkning"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Simon Rudin.
  SKOGENdebatt. Vad ska hända med våra fastigheter i renbetesland när vi inte får slutavverka? Det undrar skogsägare Simon Rudin som anser att utebliven tillsyn av storskogsbruket fått förödande konsekvenser.
 • Annons
 • Europa eldar med trä

  En perfekt storm har ökat efterfrågan på träbaserade bränslen över hela Europa, rapporterar DN.
 • Är det dags för nya sortiment?

  Virkespriserna har gått upp i vinter, men det har också kostnaderna för till exempel avverkning. Men även priset på energived stiger. Kan höjda priser på skogsbränsle ändra spelplanen? Kan det bli mer lönsamt att satsa på bränsleved? Eller andra mindre vanliga sortiment? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Självsådd contorta blir invasiv art 

  Kategorier: contorta
  När contortatallen introducerades i Sverige trodde man inte att den kunde självföryngras. Det var fel. Nu riskerar trädslaget att bli en invasiv art på myrar i norr. 
 • Nytt nummer av SKOGEN!

  Strax dimper SKOGEN 3/2023 ner i brevlådor landet runt, men redan nu finns det tillgängligt i digital form – för både prenumeranter och lösnummerläsare. Månadens tema är Utbildningsguide.
 • Annons