Behovet av reservat kan minska

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Öka det ekonomiska trycket på skogsägarnas naturvård, så minskar behovet av reservat. Det föreslår miljökonsulten Magnus Nilsson. Han har tagit fram ett förslag på uppdrag av tankesmedjan Arena Idé.

Med större krav på skogsägarnas naturhänsyn behöver inte 20 procent av skogen bli reservat för att nå miljömålen. Det kan räcka någonstans mellan 8 och 16 procent.

Annons
Annons

Förslaget är i korthet:
• Naturvårdsavgift införs på all produktiv skogsmark, med befrielse vid förhöjd hänsyn.
• Skogsbruket är med och bär kostnaden för reservaten. Det skulle höja motivationen för egen naturhänsyn. Reservat kan bildas snabbare än nu  genom lån från Riksgälden. Återbetalningen delas lika av skogsbruket och staten.
• Planering på landskapsnivå är ett annat viktigt inslag i samhällets effektivisering av naturvården. Naturvårdsavgiften skulle kunna användas till att kompensera markägare som behöver upplåta mycket mark för skyddad skog.

Magnus Nilsson kan även tänka sig intensivodling på vissa marker för att dämpa intensiteten på andra.

Förutom att öka de ekonomiska motiven för naturvård   föreslår han skärpt lagstiftning. Bland annat att skogsvårdslagen förses med ett antal nya totalförbud, som att till exempel avverka träd med vissa egenskaper. Andra krav ska göras obligatoriska och entydiga, till exempel att ett visst antal grova träd lämnas per  hektar.

– Man kan invända att den här typen av fyrkantiga regler aldrig har perfekt träffbild, medger Magnus Nilsson i rapporten Minimera reservatsarealen.  Men det måste vara bättre att ha approximativt rätt än exakt fel.

Dagens naturvårdspolitik kommer att diskuteras på årets Höstexkursion med Föreningen Skogen under titeln ”Skogspolitiken i praktiken”.

SKOGEN 5/2013

 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Annons
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Annons
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons