Begränsad barkborrespridning från reservat

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Bark från träd som dödats av granbarkborre. Foto: Danja Fritscher.
Skogsforskare vill råda bot på missuppfattningar om granbarkborrars spridning från reservat, enligt ett faktablad från SLU.

Angrepp av granbarkborre i skyddad skog har ingen större påverkan på hur stora utbrotten blir i landet. Det hävdar forskarna Martin Schroeder från SLU och Jan Weslien från Skogforsk i ett nytt nummer av Fakta Skog.

Annons
Annons

De allra flesta granbarkborrarna finns i den brukade skogen om man ser över stora regioner, enligt dem. Det beror på att arealen skyddad skog är så liten jämfört med den brukade. Endast två procent är skyddade Götaland och sex procent i södra Norrland.

Däremot kan skog i direkt anslutning till reservat drabbas. Men granbarkborren har även en positiv inverkan på biologisk mångfald i skyddade områden. En mängd insekter utnyttjar nämligen granbarkborrens gångsystem. Dessutom uppstår det luckor i beståndet, vilket är bra för växter och djur som gillar soliga lägen, enligt Martin Schroeder och Jan Weslien.

Men forskarna pekar också på problem som uppstår i reservaten.

”Det kan vara svårt att uppfylla syftet med ett reservat om de flesta äldre granar dödas,  även om mer död ved kan vara positivt för den biologiska mångfalden. Detta hände i flera reservat, där stora mängder stormfällda träd lämnades kvar efter stormen Gudrun”, skriver de.

Vad kan man då göra vid ett stort angrepp i ett skyddat område? Det beror på vilka regler som gäller just där. Om det är tillåtet att avverka, eller barka, stormfällda träd och stående träd med angrepp så kan risken för större barkborreangrepp minskas. Det är samma princip som i brukad skog, påpekas i faktabladet.

”I vissa områden är det viktigt att naturen får sköta sig själv och att träden lämnas kvar. Då kan en möjlighet vara att upprätta en buffertzon utan granskog, eller där man löpande avverkar angripna träd, för att minska risken för spridning av skador till omgivande brukad skog”, tipsar forskarna.

 

 

 

Publicerad:
 • Nu släpps digitala skogslektioner

  Nu är det premiär för Skogen i Skolans digitala läromedel om skogens roll i en hållbar utveckling. Lektionerna riktar sig även till klasser som inte har en skog runt knuten.
 • Annons
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Annons
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Annons