Bättre tillväxt än väntat med tall

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sveriges vanligaste trädslag jämförs sällan med varandra. En ny avhandling visar att tall, jämfört med gran, växer bättre än vad många tror. 
En som gjort jämförelsen är Oskar Nilsson, ny skoglig doktor vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.
– Tallen är ofta underskattad. I ett av de få jämförande försök som finns har tallen, helt oväntat, växt mycket bättre än granen, säger han i ett nyhetsbrev från universitetet.
Oscar Nilsson har undersökt planteringar på magra och bördiga marker. Resultaten bekräftar att tallen klarar sig bättre på de magra markerna. En förklaring är tallen är bättre än granen på att tillgodogöra sig kväve.
Just detta, det vill säga att talen är överlägsen  på torra, magra, grovkorniga marker och att granen är en klar vinnare på bördiga marker, sprids som en allmän ”skogssanning”.
Men det kan vara en sanning med modifikation.
I gränslandet där emellan finns många frågetecken. En hel del tyder på att tallen går bra, eller till och med bättre än gran, även på de lite bördiga markerna, enligt Oscar Nilsson.
Hans studier bekräftar att mycket tillväxt kan gå förlorad när risken för betesskador gör att markägare planterar gran på market som är bäst lämpade för tal.
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Virkesstudion #50 – Årskrönika

  Vad har hänt sen sist? Titta på avsnittet och lyssna på vad Per Hedberg och Carl Johan Moberg har att berätta om framtiden för Virkesstudion. 
 • Annons
 • ”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

  SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
 • Mera känslor i skogskonflikten

  Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
 • Annons
 • Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

  Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
 • Styr granbarkborren ditt skogsliv?

  Måste du anpassa skötseln i din skog efter barkborren? Har skogens ekonomi förändrats i grunden? Eller har de senaste åren varit undantag? Svara på månadens fråga!
 • Annons